stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Geen bomenkap

    ?

    Sommige gemeenten kappen bomen en vormen plantsoenen om tot grasvelden als bezuinigingsmaatregel. Nederland heeft al weinig groen en dit groen wordt dan ook nog eens vernietigd door de overheid. Dit is onacceptabel en het groen in Nederland moet dan ook zo veel mogelijk behouden worden. We zijn voor meer groen, bijvoorbeeld in de vorm van parken in de stad. We zijn tegen de import van tropisch hardhout.

    door Lijst172010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen