stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Homohuwelijk moet verdwijnen

  ?

  Het klassieke huwelijk wordt in ere hersteld. De mogelijkheid van het zogeheten ‘homohuwelijk’ moet ongedaan gemaakt worden.

  door SGP2010
 • Ontmoedig echtscheiding

  ?

  Er dient meer aandacht te worden gegeven aan de negatieve gevolgen van echtscheiding.

  door SGP2010
 • Huwelijk als samenlevingsvorm

  ?

  De publieke erkenning van niet-huwelijkse samenlevingsvormen en de gelijkschakeling van deze samenlevingsvormen met het huwelijk dient te verdwijnen.

  door SGP2010
 • Preventie van echtscheidingen

  ?

  Inspanningen voor het in stand houden van huwelijken moeten krachtig ondersteund worden. De beschikbaarheid van programma’s voor vroegtijdige hulp en begeleiding moet vergroot worden.

  door SGP2010
 • Ambtenaar mag homohuwelijk weigeren

  ?

  Ambtenaren van de burgerlijke stand die op grond van hun geweten niet mee willen werken aan een ‘homohuwelijk’ moeten daartoe het volste recht hebben.

  door SGP2010
 • Verplicht bemiddeling bij echtscheiding

  ?

  Bij echtscheiding dient bemiddeling verplicht te worden, zeker wanneer de ouders kinderen jonger dan 18 jaar hebben, teneinde de schade voor kinderen te beperken.

  door SGP2010
 • Huwelijk in grondwet en beleid

  ?

  In het overheidsbeleid moet weer de definitie van het natuurlijke gezin gebruikt worden. De waarde van dit gezin voor de samenleving wordt ook in de Grondwet vastgelegd.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen