stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Versoberen geestelijke gezondheidszorg

  ?

  Versoberen geestelijke gezondheidszorg

  door PVV2010
 • Geen bomenkap

  ?

  Sommige gemeenten kappen bomen en vormen plantsoenen om tot grasvelden als bezuinigingsmaatregel. Nederland heeft al weinig groen en dit groen wordt dan ook nog eens vernietigd door de overheid. Dit is onacceptabel en het groen in Nederland moet dan ook zo veel mogelijk behouden worden. We zijn voor meer groen, bijvoorbeeld in de vorm van parken in de stad. We zijn tegen de import van tropisch hardhout.

  door Lijst172010
 • 20 procent minder ambtenaren

  ?

  20 procent minder ambtenaren

  door PVV2010
 • Trendmatig begrotingsbeleid

  ?

  D66 is voorstander van het handhaven van het trendmatige begrotingsbe­leid: er is een vast plafond voor de overheidsuitgaven en de overheidsinkomsten ademen mee met de conjunctuur. Hierdoor heeft de overheid een stabilise­rende werking op de economie.

  door D662010
 • Maximaal tien ministeries

  ?

  Er zijn momenteel dertien ministeries en we willen graag terug naar tien. Hoe we dit het beste kunnen bereiken is door bepaalde ministeries samen te laten gaan. Bijvoorbeeld Verkeer en Waterstaat bij Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarnaast is een grote besparing te behalen op het gebied van ICT, zoals de gemeente Amsterdam nu ook laat zien. Een andere mogelijkheid is om een speciaal ministerie voor Jeugd te maken. Op dit moment vallen Jeugdzaken onder 8 verschillende ministeries. Dat is erg onpraktisch en dat betekent dat veel dubbel wordt gedaan. Er zijn trouwens 16 ministers, drie hebben geen ministerie achter zich. Door het samenvoegen van departementen, het onderbrengen van waterschappen onder de provincies en het terugbrengen van middelen in gemeente- en provinciefonds (veel geld wordt niet namelijk niet uitgegeven en blijft hangen) kan 1 miljard per jaar bezuinigd worden. Dit blijkt uit stukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  door Lijst172010
 • Overheid geen overhead

  ?

  Het CDA wenst een overheid die de komende decennia slagvaardiger in zal gaan: overheid, geen overhead. Daarbij heeft het ontmantelen van bureaucratie prioriteit, waarbij ook het kritisch beoordelen van het functioneren van bestuurslagen ten opzichte van elkaar aan de orde komt. Ook is een heroverweging van het profijtbeginsel op zijn plaats voor die voorzieningen die buiten de eerste levensbehoeften vallen.

  door CDA2010
 • Niet investeren in JSF

  ?

  De Joint Strike Fighter (JSF) moet de opvolger worden van de verouderde F16's. Lijst 17 is hier kritisch over, wij stellen ons zelf de vraag: wat levert het op? Het project kost ontzettend veel geld, terwijl Nederland elke cent hard genoeg nodig heeft voor alleen al de basisvoorzieningen. Wij hebben die investering in de JSF niet nodig voor een veiligere wereld. Waarom zouden we dan 6 miljard (!) euro uitgeven aan 85 straaljagers? We weten inmiddels ook dat de verwachte aankoopprijs nog kan stijgen - de prijs is nu al bijna met 50% gestegen. Bezuinigingen op de JSF, kruisraketten en het minder ambitieus maken van gevechtsmissies leveren de komende jaren een half miljard per jaar op. Het besluit over de aanschaf van de JSF is uitgesteld tot na de verkiezingen. De vraag is natuurlijk waarom Nederland gevechtsvliegtuigen nodig heeft. Het kost bakken met geld en het is niet direct nodig voor onze verdediging. Daarnaast willen we af van meedoen aan oorlogen waarvan het doel en het mogelijk resultaat niet vaststaat. Het niet aanschaffen van de JSF past dus in het minder oorlogszuchtig zijn en het zoeken naar een ambitie die beter past bij de Nederlandse begroting.

  door Lijst172010
 • Pensioen vanaf 67

  ?

  We worden allemaal ouder, het aantal gepensioneerden wordt groter en de beroepsbevolking wordt daardoor relatief kleiner. Dat zorgt ervoor dat het zorgen voor steeds meer mensen op de schouders komt van steeds minder mensen. Wij stellen voor, net als veel andere partijen, om de AOW-leeftijd te verhogen. Uiteindelijk is dit voor iedereen beter. Als we nu bezuinigen op onderwijs hebben we straks een slechter opgeleide generatie die de AOW niet meer kan betalen. Dan hebben we allemaal een probleem. Ook de jongeren van nu moeten straks doorwerken tot 68. Wij vinden dit een zeer eerlijke oplossing. Tegelijkertijd levert het, zodra de wet van kracht is, 5,5 miljard euro per jaar op. Een verhoging tot 67 jaar zou slechts 4 miljard euro per jaar opleveren. Hoe gaan we dat doen? Het kabinet wilde eerst elk jaar een maand opschuiven, maar dat gaf veel administratieve problemen. Daarna wilde het kabinet op 2 data in 2020 en 2025 de leeftijd met 1 jaar verhogen. Dat schiet natuurlijk niet op. Wij steunen graag het voorstel van Professor Kapelle om de AOW in een keer te verhogen. Dat zouden we dan bijvoorbeeld doen in 2012. Vervolgens kunnen mensen als ze dat willen een vervroegd pensioen aanvragen (dat moet heel simpel kunnen dan). Er komt dan een tabel die aangeeft vanaf welke leeftijd je vervroegd pensioen mag aanvragen. Dat zal twee maanden per jaar opschuiven. Het voordeel van dit systeem is dat je direct profijt hebt en dat je mensen stimuleert om door te werken, waar andere partijen dit doorschuiven naar 2020. Tegelijkertijd heb je de mensen die al tientallen jaren werken en al uitkijken naar hun pensioen niet of nauwelijks geraakt. Zware beroepen zullen we ontzien. Er zijn honderden pagina’s aan argumenten, maar er is geen uitweg. We moeten gewoon drie jaar langer werken. Gelukkig worden we ook gemiddeld tien jaar ouder dan toen de AOW werd ingesteld en beginnen we gemiddeld later met werken.

  door Lijst172010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen