stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Stop toestroom kansarme migranten

  ?

  Problemen rondom integratie en immigratie verdwijnen niet vanzelf. De VVD wil immigratie beperken, integratie bevorderen en discriminatie bestrijden. De VVD lost problemen op, maar op een fatsoenlijke manier. Liberalen kijken niet naar geloof maar naar gedrag, niet naar iemands afkomst maar naar zijn toekomst, en niet naar de groep maar naar het individu. Nog steeds komen er kansarme immigranten ons land binnen. Tegelijkertijd treedt de overheid onvoldoende op bij integratieproblemen en sluit zij de ogen voor het culturele drama dat zich onder onze ogen afspeelt. De voorbije decennia hebben laten zien dat een grote toestroom van kansarme migranten ontwrichtend kan werken op de samenleving. De VVD wil deze toestroom daarom tot nul terugdringen.

  door VVD2010
 • Geen uitsluiting

  ?

  Lijst 17 staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet. We willen kansen bieden aan ALLE jongeren, niets slechts aan bepaalde groepen. Alle jongeren, onafhankelijk van sociale klasse of achtergrond moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Het wordt tijd dat Nederland inziet dat diversiteit juist een kracht kan zijn in plaats van een zwakte. Natuurlijk moet wangedrag hard worden aangepakt, maar Lijst 17 gelooft dat vrijwel alle jongeren willen meedoen aan onze maatschappij, als ze zich maar welkom voelen en kansen zien. Lijst 17 vindt wel dat meedoen van twee kanten moet komen. Het is nodig dat iedereen de Nederlandse taal leert. Voorts zien we jongeren vaak verdwalen in het bureaucratische web van de overheid. Wij willen daarom dat alle communicatie vanuit de overheid begrijpelijker wordt geformuleerd en dat er een centraal aanspreekpunt komt voor jongeren met vragen over onderwijs of ondernemen. Wij willen laten zien dat jongeren samen moeten strijden tegen de onverdraagzaamheid. Zij moeten straks samen met elkaar deze samenleving draaiende houden. Zij zijn nog flexibel en komen op school met veel culturen in aanraking.

  door Lijst172010
 • Door tolerantie een multiculturele samenleving

  ?

  Er zijn al veel initiatieven in NL zoals Heilig, Gelijk=Gelijk en Tweede Wereldoorlog in Perspectief, waarin basis- en middelbare scholieren in contact komen met jongeren uit andere culturen. Hier leren ze zich beter te verplaatsen in de ander en de geschiedenis en leren samen met de ander een oplossing te zoeken voor maatschappelijke problemen, zoals discriminatie. Het blijkt dat de jongeren veel vooroordelen verliezen en beter met elkaar om kunnen gaan. De kern is dat mensen erbij betrekken altijd een beter effect heeft dan mensen isoleren. Jongeren begrijpen dat en in de oplossingen die ze aandragen in deze projecten komt altijd naar voren dat ze de verschillende groepen kennis met elkaar willen laten maken. Met debatten, met sport of met bijvoorbeeld toneel. De multiculturele samenleving is niet mislukt, maar het gaat ook niet vanzelf. Het ontkennen van de problemen, zoals de laatste decennia is gebeurd in de politiek, heeft averechts gewerkt, want die problemen moeten gewoon worden opgelost. Maar de basis is dat we met z’n allen in dit land wonen en er samen wat van moeten maken. En daarnaast, mensen zijn vaak het product van hun omgeving. Veel cynici beamen dat indirect door te stellen dat buitenlanders een bepaalde verkeerde ‘cultuur’ hebben. Cultuur is echter niet aangeboren. Dat betekent dat als je wilt dat mensen zich anders gaan gedragen, dat je zelf het goede voorbeeld moet geven, dat je ze moet betrekken, dat je ze laat zien waarom jouw waarden dan zoveel beter zijn. En dat doe je niet door mensen massaal te stigmatiseren, uit te schelden of dood te wensen. Dat is juist ontzettend zwak. En je houdt steeds minder mensen over die zich willen inzetten voor je land. Terwijl zonder immigranten onze beroepsbevolking nog veel kleiner zou zijn, ook relatief. Van welke kant je het ook bekijkt, mensen betrekken is altijd beter dan isoleren. Wij zijn voor de positieve oplossing!

  door Lijst172010
 • Gemengde buurten en scholen

  ?

  We werpen een dam op tegen segregatie en gettovorming en werken aan gemengde buurten en gemengde scholen. We geven iedereen een eerlijke kans om er bij te horen.

  door SP2010
 • Gemengde wijken door huisvestingswet

  ?

  Wijken worden gemengd, jong en oud, allochtoon en autochtoon, rijk en arm. Door een huisvestingswet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om wijken te mengen.

  door SP2010
 • Inburgering op maat

  ?

  De marktwerking in de inburgering stoppen we en aan de voorgenomen marktwerking in de volwasseneneducatie beginnen we niet eens. Inburgering moet maatwerk zijn, dicht bij huis, in de buurt. De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit. Mensen boven de 55 jaar hoeven niet mee te doen aan de inburgering, maar het wordt hen wel aangeboden.

  door SP2010
 • Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’

  ?

  Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’

  door PVV2010
 • Geen voorrechten voor islam

  ?

  De islam is vooral een politieke ideologie en kan dus op geen enkele manier aanspraak maken op de voorrechten van een godsdienst

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen