stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Bevorderen kinderen bij hoogopgeleiden

  ?

  Om onze samenleving sterker te maken en het tokkie gehalte te verminderen zou het krijgen van kinderen van hoogopgeleide mensen moeten worden bevordert. Hoogopgeleide mensen krijgen vaak laat kinderen of soms zelfs helemaal niet. Dit is onwenselijk en leid tot aan lager geboorte cijfer voor hoogopgeleiden en verhoogd de kans op kinderen met een afwijking. Om een sterkere samenleving te krijgen pleit ik voor een hogere kinderbijslag voor jonge hoogopgeleide ouders.

  door stuurmanaanwal
 • Brain drain

  ?

  Migratie is nadelig voor ontwikkelingslanden wanneer hun gediplomeerden massaal vertrekken om elders hun vak uit te oefenen. 4 op de 5 in Jamaica opgeleide artsen werken in het buitenland. In sectoren waar een brain drain dreigt mag Europa geen wervingscampagnes voeren onder geschoolde krachten. De EU moet met de regering van het land bespreken hoe zij tot een brain gain kan bijdragen, bijvoorbeeld door studenten op te leiden.

  door GroenLinks2010
 • Handen af van de Stufi! (studiefinanciering)

  ?

  Jongeren moeten de mogelijkheid hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen, ook als ze geen rijke ouders hebben. De basisbeurs maakt het voor veel jongeren net mogelijk om (met een bijbaantje) te kunnen studeren. Zonder die basisbeurs is dat voor veel jongeren onmogelijk. Uit onderzoek onder 14,000 studenten1 blijkt dat 1 op de 5(!) studenten stopt met studeren als de basisbeurs wordt afgeschaft. Van de scholieren en MBO’ers is dat zelfs 42%! - Daarbij krijgt driekwart van de studenten op dit moment extra geld (gemiddeld 314 euro per maand) van hun ouders. Ruim 70 % van de ouders geeft aan deze bijdrage niet te kunnen verhogen. - 72 % van de studenten geeft aan dat extra werken (bijbaan) negatieve gevolgen heeft voor de studieprestaties. Als de basisbeurs wordt afgeschaft gaat dat dus ook nog eens ten koste van de studieresultaten. Dit zou het einde van de kenniseconomie betekenen. De cijfers laten zien dat de basisbeurs doorslaggevend is in de keuze om te gaan studeren. Daarom gaan wij keihard strijden om deze te behouden.

  door Lijst172010
 • Kennismigranten

  ?

  Niet alleen is iedereen nodig, we komen op termijn zelfs mensen tekort. Daarbij past ook een selectief immigratiebeleid (kenniswerkers). Korte uitwisseling van werknemers van buiten de EU ten bate van scholing is onnodig problematisch. ‘Expats’ lopen bij het verlengen van hun contract of het veranderen van baan binnen Nederland onnodig risico op het verliezen van een verblijfsvergunning. Geschoolde Chinezen moeten onnodig lang op een visum wachten. D66 streeft naar snelle invoering van een Europees ‘blue card’ systeem, vergelijkbaar met het Amerikaanse ‘green card’ systeem.

  door D662010
 • Centres of excellence

  ?

  Middelen worden te weinig ingezet op structurele infrastructuur voor kennisontwikkeling en te veel versnipperd over de polder. D66 wil dat centres of excellence verder worden versterkt. (Bijvoorbeeld: een food­valley rondom universiteit Wageningen, technologie rondom de universiteit Eindhoven, biotechnologie in Leiden).

  door D662010
 • Publiek-private samenwerking

  ?

  D66 wil dat publiek en privaat meer samenwerken op het gebied van innovatie. Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van publiek­private samenwerking en het delen van faciliteiten. Vooral het toepassen van nieuwe weten­ schappelijke inzichten in de praktijk (valorisatie) moet verder uitgebouwd worden door betere verbindingen tussen kenniscentra en de dagelijkse vernieuwers (tuinders, baggeraars, dijkenbouwers).

  door D662010
 • Overheid als startklant

  ?

  De overheid moet innovatie stimuleren als afnemer van producten: als ‘launching customer’ en door innovatief inkoopbeleid.

  door D662010
 • Informatie toegankelijk

  ?

  D66 wil innovatie stimuleren door ‘open source’ en modern patent­ en auteursrecht. Modern auteursrecht moet de vrijere toegankelijkheid van informatie bevorderen. Dit helpt bedrijven snel toegang te krijgen tot voor hen relevante technische kennis en versnelt het innovatieproces.

  door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen