stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Behoud de sociale werkplaatsen

  ?

  Sociale werkplaatsen blijven als voorziening behouden voor de doelgroep. Arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de begeleiding worden verbeterd. De sociale werkvoorziening biedt zinvol werk voor een eerlijk loon.

  door SP2010
 • Leerwerkbedrijven door gemeenten

  ?

  Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om leerwerkbedrijven op te richten, om mensen die (nog) geen werk kunnen vinden scholing en praktijkervaring te bieden, tegen een eerlijk loon.

  door SP2010
 • Investeren in VMBO en MBO

  ?

  Het vroegtijdig schoolverlaten neemt af maar is nog steeds te hoog. Winst valt te behalen door de doorstroom tussen verschillende vormen van beroepsonderwijs te vereenvoudigen en meer aandacht te geven aan beroepsoriëntatie en stagebegeleiding. Vakcolleges en zorgcolleges, samenwerkingsverbanden van VMBO en MBO, vormen voor veel jongeren een fantastisch perspectief. Om genoemde maatregelen te nemen zal extra worden geïnvesteerd in het VMBO en MBO.

  door PvdA2010
 • Maatschappelijke stage

  ?

  Scholen maken leerlingen bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij kiezen hiervoor zelf hun middelen, bijvoorbeeld een maatschappelijke stage.

  door SGP2010
 • Maatschappelijke stages

  ?

  Vrijwilligers zijn een van de belangrijkste onderdelen van de samenleving. Zonder vrijwilligers zouden veel maatschappelijke organisaties niet kunnen bestaan. Daarom is het van belang dat vrijwilligers de waardering krijgen die ze verdienen, maar ook dat wordt gestimuleerd dat ze dit werk blijven doen. Lijst 17 vindt de invoering van de maatschappelijke stages binnen het voortgezet onderwijs om die reden een goede keuze.

  door Lijst172010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen