stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Huwelijk in grondwet en beleid

  ?

  In het overheidsbeleid moet weer de definitie van het natuurlijke gezin gebruikt worden. De waarde van dit gezin voor de samenleving wordt ook in de Grondwet vastgelegd.

  door SGP2010
 • Petitierecht

  ?

  Het grondwettelijke recht van petitie wordt wettelijk uitgewerkt, zodat burgers meer grip krijgen op de volksvertegenwoordiging.

  door SP2010
 • Stekker uit Commissie Gelijke Behandeling

  ?

  De stekker uit de Commissie Gelijke Behandeling, de multiculturele schijnrechtbanken

  door PVV2010
 • Handhaving van het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet

  ?

  Handhaving van het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet, maar islamitische scholen gaan dicht

  door PVV2010
 • Vrijheid van onderwijs is een grondrecht

  ?

  Vrijheid van onderwijs is een grondrecht

  door PVV2010
 • Nederlands in de Grondwet (en het Fries)

  ?

  Nederlands in de Grondwet (en het Fries)

  door PVV2010
 • Cultuur verankeren in Grondwet

  ?

  in artikel 1 van de Grondwet verankeren we de Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur

  door PVV2010
 • Schrap ‘handhaving internationale rechtsorde’ uit de Grondwet

  ?

  Schrap ‘handhaving internationale rechtsorde’ uit de Grondwet

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen