stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Openbaarvervoer goedkoper

  ?

  Openbaar vervoer stimuleren en in sommige gevallen gratis maken (bijv. voor ouderen). Dit zou nederland veel leefbaarder maken en files doen verminderen.

  door spreeker
 • Bescherming kwetsbare groepen

  ?

  Bij alles blijft het beginsel van cohesie leidend. Principieel vindt het CDA dat sociale bescherming voor kwetsbare groepen niet mag lijden onder de ambities op de terreinen van de economie en de overheidsfinanciën. Voor het CDA betekent dit: mensen die mee kunnen doen daarop aanspreken, maar mensen die daar moeite mee hebben of niet mee kunnen doen adequaat beschermen en bij de maatschappij blijven betrekken. Het CDA vindt dat niemand buitengesloten mag raken.

  door CDA2010
 • Frans regime ZZP overnemen

  ?

  Frans regime ZZP overnemen met 1 tarief voor sociale zekerheid, lasten en belasting en toelating naast regulier werk (doel 2M ZZP in 10 jaar ipv 900K).

  door spreeker

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen