stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Minimumloon even hoog voor alle leeftijden

  ?

  Langdurig en uitzichtloos werklozen met een uitkering zijn in Nederland voornamelijk ouderen zonder opleiding. Voor minimumloon-werk zijn ze onaantrekkelijk omdat scholieren en studenten niet alleen goedkoper zijn, maar - vooral de hoger opgeleiden onder hen - doorgaans ook efficiënter werken. In de horeca zie je dat zelfs 30-plussers al vervangen worden door scholieren en studenten die goedkoper zijn. Dat ze het vak niet beheersen weegt op tegen de besparing op loon. Buiten Nederland word je veel vaker bediend door vakmensen met grijs haar. Eigenlijk moeten scholieren en studenten hun tijd stoppen in het volgen van onderwijs. Als ze willen werken zouden ze een eerlijke concurrentie moeten aangaan met ouderen die ervaring en vaardigheden hebben. Nu is er een oneerlijke concurrentie op prijs waardoor jongeren makkelijk aan werk komen. Ze realiseren zich nu alleen niet dat ze op den duur weer vervangen worden door jongere werknemers of leeftijdgenoten die niet zijn gaan werken. Het minimumloon moet daarom voor jongeren gelijk getrokken worden met ouderen. Voor iedereen een even hoog minimumloon.

  door rrustema
 • Ontslagrecht hervormen

  ?

  De doorstroming op de arbeidsmarkt moet worden gestimuleerd. Hiervoor moet het ontslagrecht worden hervormd. De arbeids­overeenkomst moet zonder tussenkomst van derden kunnen worden ontbonden, de preventieve toets bij het CWI kan worden geschrapt. De redelijkheid van het ontslag (en eventuele vergoeding) kan indien nodig achteraf door de kantonrechter worden vastgesteld. D66 wil dat de ontslagvergoeding zoveel mogelijk wordt geïnvesteerd in scholing en het verkrijgen van een nieuwe baan.

  door D662010
 • Loon voor arbeid

  ?

  We stellen paal en perk aan de topinkomens. Bestuurders in de publieke en semi-publieke sector verdienen niet meer dan de minister-president. We steunen het streven van vakbonden om alle werknemers onder de bedrijfs-cao’s te brengen, zodat er een koppeling komt tussen de hoogste en laagste inkomens en de tweedeling wordt tegengegaan. De algemeenverbindendverklaring van cao’s blijft bestaan.

  door SP2010
 • Lagere lasten voor kleine bedrijven met ziek personeel

  ?

  De lasten voor het doorbetalen van ziek personeel worden voor kleine bedrijven eerlijker verdeeld.

  door SP2010
 • Huurbescherming voor zelfstandigen

  ?

  Zelfstandigen die een bedrijfspand huren, krijgen een betere huurbescherming.

  door SP2010
 • Ontslagrecht niet versoepelen

  ?

  Ontslagrecht niet versoepelen

  door PVV2010
 • Vast moment voor nieuwe kwalificatiedossiers in beroepsonderwijs

  ?

  Voortdurende aanpassing van de inhoud van kwalificatiedossiers moet worden tegengegaan. Er komt een vast moment waarop nieuwe versies worden doorgegeven.

  door SGP2010
 • 50-plussers aan het werk

  ?

  Voor veel werkzoekenden ouder dan 50 jaar is het vaak lastig om een baan te vinden. Werkgevers worden afgeschrikt door verhalen over lagere productiviteit of flexibiliteit bij oudere werknemers. Wij willen het eenvoudiger maken voor deze groep om aan een baan te komen. Om tot een goede oplossing te komen willen we om de tafel met o.a. het bedrijfsleven om te kijken wat we hier het beste aan kunnen doen. Productiviteit is belangrijk, maar ook niet alles. Oudere werknemers hebben vaak veel levens- en werkervaring, expertise en nuttige contacten. Veel bedrijven zouden er daarom sowieso goed aan doen om te zorgen voor een goede balans in hun personeelsbestand.

  door Lijst172010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen