stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Generieke, snelle subsidies voor innovatie

  ?

  Er moeten enkele eenvoudige regelingen worden opgezet die generiek van aard zijn. Dat betekent dat niet een bepaalde technologie of werkwijze wordt gestimuleerd maar dat de innovatie in algemene zin wordt bevorderd. Kleine, specifieke innovatiesubsidies worden geschrapt. De generieke subsidies die overblijven, moeten sneller worden toegekend.

  door VVD2010
 • Samenwerking voor opwekking hernieuwbare energie

  ?

  Nederland is versnipperd wat betreft vernieuwing in de energiesector. In de gevestigde politiek is er enigszins sprake van een gezamenlijk doel, namelijk het vernieuwen van de energiesector. Voor de manier waarop dit moet gebeuren is echter geen gezamenlijke visie vast te stellen. De één pleit voor kernenergie, de ander voor grootschalige projecten als 'windfarms' en weer een ander pleit voor decentrale energieopwekking. Feit is echter dat al deze visies op zichzelf nooit de volledige energiesector kunnen vernieuwen. Er zal moeten worden samengewerkt, compromissen worden gesloten en doelen moeten verenigd worden. Wij stellen daarom voor een samenwerkingsverband op te richten die bestaat uit vertegenwoordigers uit de energiesector, de politiek, het ambtenarenapparaat en de NGO's. Dit samenwerkingsverband moet het Nederlandse investeringsklimaat bevorderen, de bureaucratie doorbreken, beleidsmakers adviseren en subsidies coördineren en bevorderen (meer dan de helft blijft onbenut). Zeer belangrijk is echter wel dat zulk een samenwerkingsverband mandaat, invloed en draagvlak krijgt.

  door studentFPS2010
 • Alleen duurzame energie stimuleren

  ?

  Volgens een rapport van onderzoeksbureau Ecofys en CE Delft stimuleert de Nederlandse overheid het gebruik van fossiele energie met 5,8 miljard euro per jaar met ruim 50 regelingen. Duurzame energie wordt met maar 1,5 miljard euro per jaar gestimuleerd. Het spreekt voor zicht dat die 50 regelingen dienen te verdwijnen of aangepast zodat ze niet het gebruik van fossiele energie, maar die van duurzame energie stimuleren.

  door rrustema
 • Van subsidie- naar garantieregeling

  ?

  Om focus te realiseren in het innovatiebeleid wil D66 minder collectieve subsidieregelingen. D66 wil meer werken met garantieregelingen. De overheid controleert niet meer zelf, maar laat dit over aan experts die minder op formaliteiten letten en meer op de intrinsieke kwaliteiten van de (startende) ondernemers of het innovatieve project. Zo wordt het ook aantrekkelijker voor investeerders om risicovol kapitaal in innovaties te steken. De overheid kan meefinancieren in de eerste groeifase van jonge bedrijven (‘venture capital’).

  door D662010
 • Geen subsidies aan politieke partijen

  ?

  Geen subsidies aan politieke partijen

  door PVV2010
 • Innovaties voor de glastuinbouw

  ?

  Er zijn veel innovaties beschikbaar om het energieverbruik van de productie in kassen te verminderen. Energie-efficiëntere daken, bodems, lampen en watersystemen kunnen een kas zlefs tot een producent van energie maken. Daarom moet het voor glastuinbouwproducenten gemakkelijker worden subsidie te krijgen voor de implementatie van dit soort innovaties. Op dit moment is de subsidie verbonden aan allemaal regels waaronder het mogelijk maken van rondleidingen. Dit zou geen voorwaarde mogen zijn om energiezuinig te produceren. Ook zou de overheid producenten op andere manieren moeten stimuleren om energiezuinige te produceren, zodat deze ook een economisch belang zien van hun investeringen.

  door studentFPS2010
 • Subsidie voor duurzaam ondernemen

  ?

  Nederland verkeert in een een economische recessie en dat werkt niet bevorderlijk op de mate van duurzaamheid in ons land. We staan in Europa op plaats 22 van de 27 op dit gebied, wat eigenlijk schandalig is. Toch vindt de VVD dat er op dit moment niet in duurzaamheid geïnvesteerd moet worden, omdat de economie in deze tijden een hogere prioriteit heeft. Zonder financiële middelen komen we namelijk nergens, ook niet wat betreft duurzaamheid. Verder is er geen concreet bewijs dat duurzame projecten efficiënt genoeg zijn en kunnen daarom worden gezien als geldverspilling. Dit is de reden dat de VVD de subsidies op onder andere duurzame energie af wil schaffen en in plaats hiervan subsidies op duurzaam ondernemen wil verhogen. Zowel de economie als de duurzaamheid krijgt hierdoor een 'boost' en deze wetswijziging is om deze reden buitengewoon voordelig.

  door studentFPS2010
 • Koude-warmte opslag voor tuinders stimuleren

  ?

  In de tuinbouw wordt er gebruik gemaakt van heel veel kassen. In de zomer is het in de kassen te warm en moeten ze gekoeld worden en in de winter moeten ze verwarmd worden omdat het anders te koud is. Dit kost ontzettend veel energie. Nu is er een oplossing voor, namelijk koude warmte opslag, kortweg KWO. In de zomer wordt de warmte opgeslagen in een waterhoudende grondlaag en in de winter weer omhoog gepompt om de kas te verwarmen. Deze methode is heel erg geschikt voor kassen en er zijn al enorme besparingen mee bereikt. Het kost natuurlijk alleen wel wat om het aan te leggen. Om tuinders te stimuleren om dit toch te laten doen stel ik voor dat subsidies worden gegeven aan de bedrijven die op deze milieubewuste manier hun kassen verwarmen.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen