stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Gebrek aan democratie in europesecommissie was goed.

  ?

  Omdat we niet-gekozen ambtenaren hadden in Brussel die niet afhankelijk waren van de publieke opinie. Brussel kan [red: op deze manier] gemeenschappelijke belangen voor de lange termijn vaststellen, op deze manier een grote puinhoop worden voorkomen: Fareed Zakaria stelt dat een teveel aan democratie het bereiken van lange termijn doelen voor een samenleving in de weg staat. Tot nog toe heeft men in het Westen problemen met de werking van de democratie vaak opgelost met het invoeren van nóg meer democratie: meer inspraak, meer referenda, meer bestuurslagen. De Amerikaanse journalist Zakaria meent echter dat dit eerder leidt tot nóg meer chaos en minder effectiviteit. Hij roemt daarentegen het effect van de niet-democratisch gekozen Europese Commissie zonder wie landen als Spanje en Italië de afgelopen 15 jaar nooit een stringent begrotingsbeleid hadden gevoerd. Het lijkt misschien nu een puinhoop, zonder de EC was het nog veel erger geweest

  door spreeker
 • Europese kenniseconomie

  ?

  De Europese Unie moet haar inspanningen intensiveren om een mondiaal concurrerende, dynamische en innovatieve kenniseconomie te worden. D66 is voorstander van een sterke samenwerking en meer middelen voor Europa op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Internationale programmering en samenwerking wordt bevorderd zowel in strategische prioriteiten, als in grensstreken en voor het MKB. Er worden realistische doeleinden geformuleerd waarop de lidstaten elkaar kunnen aanspreken.

  door D662010
 • EU2020 niet vrijblijvend

  ?

  D66 wil dat Nederland proactief positie kiest in het plan EU2020 en bij het eigen economisch beleid optimaal gebruik maakt van de kansen die dit voor Nederland biedt. EU2020 kan alleen een succes worden met bindende afspraken. Dus geen vrijblijvendheid meer, maar gebruik maken van bindende wetten en regels, meetbare targets, die publiekelijk worden geëvalueerd.

  door D662010
 • Stabiliteit- en groeipact afdwingbaar

  ?

  De Economische en Monetaire Unie heeft een sterkere politieke inbedding en een grotere begrotingsdiscipline nodig. In tijden van economische groei moeten de landen werken aan een begrotingsoverschot om voorbereid te zijn op slechtere tijden. De afspraken in het stabiliteits- en groeipact moeten juridisch afdwingbaar worden. De EU en Eurozone moeten zo snel mogelijk werk maken van een eigen Europees instrumentarium voor crisismanagement, zo nodig op basis van een verdragswijziging.

  door D662010
 • Certificering uitzendbureaus

  ?

  Het aantal migranten uit EU­landen als Polen en Bulgarije neemt toe. In Nederland verblijven nu meer dan 100.000 arbeidsmi­granten uit deze landen. Velen zijn hier maar kort en blijven daardoor buiten het zicht van de overheid. Ze zijn afhankelijk van uitzendbureaus, ook voor hun huisvesting. D66 pleit voor verplichte certificering van uitzendbureaus. Hiermee kan uitbuiting worden voorkomen.

  door D662010
 • Afschaffen Europarlement

  ?

  Schaf het parlement dat geen parlement is maar af (we bedoelen die club die heen en weer reist tussen Brussel en Straatsburg)

  door PVV2010
 • Stop de miljardenstroom

  ?

  Nederland is de grootste nettobetaler aan de EU. Wij willen ons geld terug. Miljarden euro’s aan Nederlands belastinggeld willen we weer gebruiken voor Nederland, niet voor Brussel. Dus geen miljarden meer om de boeren in Polen en Frankrijk te spekken. Geen nieuwe wegen met Nederlands geld aanleggen in Bulgarije en Portugal. Nederlands geld in ons eigen land besteden, zeker in de huidige economische crisis!

  door spreeker
 • Nederland krijgt al zijn bevoegdheden en vetorechten terug

  ?

  Nederland krijgt al zijn bevoegdheden en vetorechten terug van de EU

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen