stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Erkenning maatschappelijk verantwoord ondernemen

  ?

  Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt rekening gehouden met tevreden medewerkers en het maken van winst, zonder dat dit ten koste gaat van mens en natuur. MVO is voordelig voor zowel bedrijven als consumenten. Ondernemers moeten worden aangespoord en gestimuleerd om met MVO te beginnen, zodat uiteindelijk elk bedrijf meewerkt aan het opbouwen van een duurzaam systeem. Om dit te kunnen realiseren, moeter er onder andere meer subsidies beschikbaar worden gesteld en moeten ondernemers die overschakelen naar MVO erkend worden.

  door studentFPS2010
 • Subsidie op zonnepanelen, niet op opgewerkte energie

  ?

  Wij willen de subsidiƫring van zonnepanelen anders gaan regelen. Nu kopen mensen zonnepanelen en een meter. Die meter geeft als uitslag het aantal tot dan toe geproduceerde kilowattuur aan energie. Over deze uren betaalt de overheid een bedrag van zo'n 0,80 cent per kWh. Het zou beter zijn als de subsidie niet over het aantal kWh geproduceerde stroom uitbetaald zou worden, maar over het aankoopbedrag van de zonnepanelen zelf. Dit is om de drempel voor het aanschaffen van panelen te verlagen en fraude met de meters te voorkomen. De hoogte van het bedrag kan hetzelfde blijven: nu worden zonnepanelen gemiddeld na 5 tot 6 jaar terugverdiend, met dit wetsvoorstel betaalt de overheid de zonnepanelen min het bedrag wat de consument gemiddeld minder hoeft te betalen (door de zonnepanelen) aan energieverbruik gedurende een periode van zes jaar.

  door studentFPS2010
 • Duurzaam ondernemen stimuleren

  ?

  Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker aspect in de politiek en samenleving. Toch wordt er bij bedrijven en ondernemingen nog lang niet altijd een duurzaam beleid gevoerd. Dit zou je met kleine aanpassingen echter wel kunnen doen. Duurzaam ondernemen staat voor People Planet Profit. Als er bij dit concept extra wordt gekeken naar 'Planet' zouden bedrijven onder duidelijke voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. De kernpunten van duurzaam ondernemen zijn een goed vervoersmanagement. Een duidelijke bestemming of recycling voor afval. Een duurzaam huishoudelijk beleid (bijvoorbeeld stand-by-modus op computers). Als bedrijven denken in aanmerking te komen zullen ze een rapport met onder andere deze gegevens daarin opgenomen op moeten sturen naar het ministerie. Deze zal het in behandeling moeten nemen en kijken of het aan de vooraf opgestelde richtlijnen voldoet. Er wordt vervolgens wel of geen subsidie uitgekeerd. Bedrijven met subsidie zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

  door studentFPS2010
 • Kunstmatig vlees

  ?

  De uitstoot van broeikasgassen wordt voor een kwart veroorzaakt door de vleesindustrie. Bovendien gaat de vleesindustrie met veel dierenleed gepaard. Daarom moet er een einde komen aan de vleesindustrie zoals wij die kennen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om kunstmatig vlees te maken door myoblasten uit varkens te isoleren en op kweek te zetten. Men hoeft hiervoor het varken niet te doden en, belangrijker nog, niet in onnatuurlijke omstandigheden te houden. Dit kunstmatige vlees moet worden gesubsidieerd! Hierdoor kunnen de prijzen van het kunstmatige vlees laag gehouden worden zoat er uiteindelijk op grote schaal overgegaan kan worden op het eten van kunstmatig vlees, opdat dierenleed en een kwart van de huidige broeikasgasemissie aan banden kan worden gelegd!

  door studentFPS2010
 • Ondersteun maatschappelijk verantwoord ondernemen

  ?

  Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen op alle mogelijke manieren ondersteunen. Hier hoort ook bij dat de overheid zelf alleen maar gebruik gaat maken van de diensten van deze 'groene ondernemingen' indien mogelijk. Om te voorkomen dat deze ondernemers voorbij gestreeft worden door minder bewuste ondernemers zullen er maatregelen genomen moeten worden. Zo zijn deze ondernemers gebaat bij duidelijk milieuregels, want die helpen deze groene innovatieve bedrijven de markt te veroveren. Vergunningen moeten sneller worden verleend aan groene initiatieven van burgers en bedrijven. Op deze manier maken we Nederland een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen