stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen kernenergie, stimuleer alternatieven

  ?

  Kernenergie in Nederland moet verboden worden. De kerncentrale in Borsele moet gesloten worden. Kernenergie produceert afval dat nog minstens 200.000 jaar radioactief blijft. Bovendien is de bouw van kerncentrales ook enorm vervuilend aangaande CO2 uitstoot. Ook kolencentrales moeten verboden worden. Jaarlijks stoot één centrale evenveel CO2 uit als twee miljoen auto's. Op de lange termijn moet er overgestapt worden op groene schone energie. Om dit te kunnen realiseren moet onderzoek op dit gebied gestimuleerd worden om dit zo snel mogelijk rendabel te maken.

  door studentFPS2010
 • Accijns op grijze stroom subsidieert groene stroom

  ?

  Al zestig jaar weten we van het klimaatprobleem en al veertig jaar weten we van het energieprobleem. Vanaf nu gaan we daar ook effectieve maatregelen voor nemen. We moeten niet langer vast blijven houden aan energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie, vanaf nu gaan we ons volledig storten op duurzame energie. Er komt een subsidie op groene stroom en een accijns op grijze stroom. Om zo energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie te ontmoedigen. In het begin van deze overstap zal grijze stroom nog goedkoper zijn. De accijnzen op grijze stroom zullen worden gebruikt voor de subsidies op groene stroom. Geleidelijk zullen steeds meer mensen overstappen op groene energie. Waarom over op duurzame energie? Ten eerste omdat het beter is voor de natuur van de aarde. Ten tweede omdat op langere termijn duurzame energie goedkoper zal zijn. Doordat meer mensen overstappen op groene energie zal er ook meer geld beschikbaar zijn voor investeringen waardoor energie opwekken uit duurzame bronnen rendabeler wordt en dus ook weer goedkoper.

  door studentFPS2010
 • Ondergrondse opslag CO2 verbieden

  ?

  Het dreigende milieuprobleem vraagt om innovatieve oplossingen. Een veel besproken voorstel is de "Carbon Capture and Storage" (CCS) methode. Deze methode bestaat uit het opvangen, transporteren en vervolgens diep in de grond, onder hoge druk, pompen van CO2 voor langdurige opslag. Deze dure methode brengt meerdere negatieve gevolgen met zich mee, zoals veiligheidsrisico's voor mens en milieu door kans op lekkage. Bovendien vermindert het de investeringen in de schone energietechnologie en willen de nieuwe kolencentrales deze techniek gebruiken om de bouw van deze centrales als het ware te legaliseren door zo maar beperkt CO2 uit te storen in de atmosfeer. Dat terwijl CCS geen oplossing is voor de grote hoeveelheden CO2 die door fabrieken worden uitgestoten. Daarom moeten er voorwaarden gesteld worden aan de komst van nieuw elektrisch productievermogen in Nederland en moet CCS in Nederland op alle fronten verboden worden.

  door studentFPS2010
 • Investeren in groene energie en CO2 belasten

  ?

  Investeren in groene energie is belangrijk en zal in nabije toekomst steeds belangrijker worden. Een hoger percentage groene energieverbruik van de totale hoeveelheid gebruikte energie is een grote vooruitgang, waar wij naar streven. Het zal een positieve invloed hebben op onder andere luchtkwaliteit en gezondheid. Ook op financiën in de toekomst zal het positief doorwerken. Want hoe meer zonnepanelen nu in gebruik worden genomen, hoe lager de kosten voor huishoudens die anders een hoge energierekening zouden hebben gekregen vanwege hoge brandstofprijzen. Wij willen hierom dus investeren in groene energie en tegelijk grote CO2-producenten laten betalen voor hun uitstoot, zodat ook zij zo snel mogelijk overgaan op groene energie.

  door studentFPS2010
 • Doorberekenen externe kosten kernenergie

  ?

  Naar aanleiding van het artikel Nieuw kabinet zet in op kernenergie uit de Trouw van 30 september 2010 willen wij van Lijst FPS een voorstel doen met betrekking tot de energievoorziening van ons land. Kernenergie is verwerpelijk als toekomstige energiebron omdat het niet veilig en duurzaam is. De verwerking en opslag kosten de samenleving indirect belastinggeld. Deze kosten worden nauwelijks in de energieprijs berekend waardoor deze kunstmatig laag wordt gehouden en voordeliger blijft ten opzichte van duurzame energie zoals zonne- en windenergie. Wij stellen voor om: 1. het doorberekenen van de externe kosten tot nu toe die ontstaan bij het produceren van kernenergie; 2. geen vergunning meer af te geven of te verlengen voor kerncentrales; 3. het vrijgekomen overheidsgeld te gebruiken voor de ontwikkeling en verbetering van duurzame technologiën; 4. investeringen te doen in de bouw van duurzame technologiën als zonne- en windcentrales in plaats van kerncentrales.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen