stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen adoptie voor paren met zelfde geslacht

  ?

  Adoptiekinderen zijn het beste af met een vader en een moeder. De mogelijkheid voor paren van hetzelfde geslacht om kinderen uit het buitenland te adopteren, moet worden geschrapt.

  door SGP2010
 • Pleegouders niet screenen op religie

  ?

  Bij werving en selectie van pleegouders mogen pleegouders niet bij voorbaat op godsdienst of levensovertuiging worden uitgesloten.

  door SGP2010
 • Steun voor pleegouders

  ?

  Er dienen goede voorzieningen voor pleegouders te zijn, waaronder toereikende verlofregelingen.

  door SGP2010
 • Pleegzorg als adoptie niet mogelijk is

  ?

  Bij een afnemend aantal adoptiekinderen uit het buitenland, verdient het aanbeveling om meer aandacht te vragen voor vormen van langdurige pleegzorg.

  door SGP2010
 • Adoptie eerst in eigen familie

  ?

  Bij het zoeken van een pleeggezin moet eerst gekeken worden naar het netwerk van familie en bekenden.

  door SGP2010
 • Makkelijker adopteren

  ?

  Adoptie is een langdurig proces. De termijnen en de procedures die gelden, dienen waar mogelijk verkort en vereenvoudigd te worden.

  door SGP2010
 • Tegen kinderhandel en illegale adoptie

  ?

  Justitie treedt actief op tegen misstanden als kinderhandel en illegale adoptie.

  door SGP2010
 • Adoptieautoriteit

  ?

  Er dient één adoptieautoriteit te komen om toezicht te houden op de internationale adoptiepraktijk.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen