stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Universiteiten en kennisinstituten delen kennis met bedrijven met ministerie voor coördinatie

  ?

  Veel innovatieve kennis wordt ontwikkeld op Nederlandse universiteiten en andere kennisinstituten. De VVD wil dat deze kennis meer beschikbaar komt voor ondernemers. Universiteiten en andere kennisinstituten moeten zich daarom meer gaan inspannen om hun kennis te delen met bedrijven en laagdrempeliger te worden, om bedrijven in hun innovaties te ondersteunen. Het nieuw op te richten ministerie treedt hier coördinerend op.

  door VVD2010
 • Subsidie voor innovatie vanuit één visie en één ministerie

  ?

  Het geld dat de overheid besteedt aan innovatie komt niet altijd goed terecht. De afgelopen jaren zijn er veel verschillende subsidieregelingen opgezet die innovatie moeten stimuleren. Het gevolg is dat veel ambtenaren bezig zijn die regelingen uit te voeren, dat ondernemers veel tijd kwijt zijn om uit te zoeken welke regeling voor hen geschikt is en dat middelen versnipperd raken. Bovendien bemoeien verschillende ministeries zich met onderzoeks- en innovatiebeleid. De VVD wil daarom het innovatiebeleid vereenvoudigen en moderniseren. Regelingen die ten doel hebben onderzoek en innovatie te stimuleren, moeten vanuit één visie worden uitgevoerd. In die visie moet de nadruk liggen op het samenspel tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Op die manier kan kennis worden omgezet in economische groei. Dat moet gebeuren door onderzoeks- en innovatiebeleid met bijbehorende geldstromen in zijn geheel onder te brengen bij een nieuw ministerie, dat verantwoordelijk is voor onderwijs, wetenschap en innovatie.

  door VVD2010
 • Alle weten schappelijke artikelen worden in een open formaat en vrij toegankelijk gepubliceerd.

  ?

  Wetenschappelijke artikelen stijgen in waarde naarmate ze vaker worden aangehaald in andere wetenschappelijke artikelen. Dit geldt ook voor hyperlinks, die op het internet verwijzen naar andere documenten (webpagina’s). Door alle ontwikkelingssamenwerking wetenschappelijke artikelen open en met een open formaat te publiceren, wordt kennis beter gedeeld. Door de ruwe data ook te publiceren kunnen artikelen beter gecontroleerd wordt en worden data ook voor ander onderzoek ontsloten.

  door Piratenpartij2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen