stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Investeren in infrastructuur

  ?

  Het CDA durft onder ogen te zien dat mede dankzij globalisering wij onze welvaart grotendeels in het buitenland verdienen. Dat neemt niet weg dat de globalisering de welhaast vanzelfsprekende positie van Nederland als succesvol distributie- en handelsland onder druk zet. Als wij bedrijvigheid en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid optimaal willen behouden, mag Nederland niet aan economische slagkracht inboeten. Om dat tegen te gaan blijft het CDA investeren in de infrastructuur. Daartoe behoren ook maatregelen om het wegennet bruikbaar te houden en verder te verbeteren.

  door CDA2010
 • A6-A9

  ?

  De twee varianten om de verkeersproblemen in de Noordvleugel op te lossen (de Stroomlijnvariant en een tunnel langs het Naardermeer) zijn erg duur en laten lang op zich wachten. De VVD wil er snel iets gedaan wordt aan de bereikbaarheidsproblemen in deze regio. Daarom bepleit de VVD een snelle uitbreiding van de bestaande infrastructuur. Hierdoor kan het verkeer weer doorstromen en tegen beduidend minder kosten dan gedacht en zonder jarenlange overlast tijdens de aanleg. Met de bespaarde middelen kan een begin gemaakt worden met de IJmeerverbinding: hoogwaardig OV (begin van een rondje Randstad), gecombineerd met een autoweg. De VVD is voorstander van een dubbeldeks brug.

  door VVD2010
 • Nederland doorvoerland

  ?

  Voor onze economie is de vraag belangrijk waarmee wij in de toekomst ons geld kunnen verdienen. Landen als Brazilië, India en China hebben de afgelopen decennia een enorme groei doorgemaakt. De verwachting is dat deze landen ook de komende jaren hard zullen groeien. In die internationale concurrentieslag moet ons land het hebben van zijn unieke ligging als toegangspoort naar Europa. Nederland moet zijn functie als ingang en doorvoerroute van Europa verder versterken. De verdere ontwikkeling van de Rotterdamse haven en Schiphol moet daarom ruim baan krijgen. Hetzelfde geldt voor goede verbindingen tussen deze toegangspoorten en belangrijke economische centra, zoals het Ruhrgebied. De VVD wil daarom investeren in betere infrastructuur en beter openbaar vervoer.

  door VVD2010
 • Geen asfalt, geen kilometerheffing maar flexibiliteit

  ?

  Lijst 17 is uiteraard voor goede autowegen, maar wil momenteel niet extra investeren in nieuw asfalt. We zien wel het probleem dat de snelwegen aan het dichtslibben zijn. De afgelopen jaren hebben we gezien dat autorijden duurder maken niet zo’n groot effect op de files heeft. Als we het autorijden en autobezit nog veel duurder maken gaat het wel een negatief effect hebben op het bedrijfsleven en op gezinnen. Voor de oplossing van files is een totaaloplossing nodig. Zes onderdelen daarvan zijn het stimuleren van thuiswerken, flexibele werktijden, wonen in de buurt van werk, goed en betaalbaar openbaar vervoer, carpoolen en vrachtverkeer vaker via de trein of over het water. Op elk gebied zijn verschillende projecten die dit bevorderen. Lijst 17 gaat niet stemmen voor tolpoortjes of de kilometerheffing.

  door Lijst172010
 • Westerschelde: geen nieuwe verdiepingen meer

  ?

  Westerschelde: geen nieuwe verdiepingen meer

  door PVV2010
 • Aanleg van meer en bredere wegen

  ?

  Aanleg van meer en bredere wegen

  door PVV2010
 • Beter onderhoud wegen

  ?

  Beter onderhoud wegen

  door PVV2010
 • Groei Schiphol stimuleren

  ?

  Schiphol: stimuleren van de groei door vermindering van de regelgeving (milieumaatregelen, geluidsnormen)

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen