stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Energie klimaatneutraal per 2050

  ?

  De Nederlandse energievoorziening moet per 2050 klimaatneutraal zijn. Deze doelstelling en de globale route er naar toe moeten niet elke paar jaar ter discussie staan.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Klimaatwet voor drastische reductie broeikasgassen

  ?

  Er komt een klimaatwet om een drastische reductie van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Uitvoeren energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar

  ?

  Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar moeten volgens de wet Milieubeheer worden uitgevoerd. In de praktijk komt hier zeer weinig van terecht. De landelijke overheid verplicht de gemeenten tot handhaving en helpt ze hierbij, bijvoorbeeld door middel van omscholing van gemeenteambtenaren.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Energieverbruik nieuwbouw in 10 jaar tot nul terugbrengen

  ?

  Het netto energieverbruik van nieuwbouwwoningen wordt in 10 jaar tot nul terug gebracht. Vanaf 2020 worden uitsluitend energieneutrale en energiepositieve woningen gebouwd.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Energierenovaties in bestaande bouw naar 4% per jaar

  ?

  Het tempo van energierenovaties in bestaande bouw wordt opgevoerd naar 4% per jaar. Alle bestaande woningen zijn gerenoveerd in 2030.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Glastuinbouw volledig over op de 'gesloten kas'

  ?

  De glastuinbouw gaat volledig over op de ‘gesloten kas’.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Energieverbruik in jaarrekening grotere bedrijven

  ?

  Grotere bedrijven moeten in hun jaarrekeningen laten zien hoeveel energie zij hebben bespaard ten opzichte van het vorige jaar

  door PartijvoordeDieren2010
 • Onnodige verlichting aan banden

  ?

  Onnodige verlichting, zoals in kantoren, etalages en voor reclames, wordt aan banden gelegd.

  door PartijvoordeDieren2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen