stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen ontpoldering

  ?

  Geen ontpoldering

  door PVV2010
 • Stoppen met de Vogelaarwijken

  ?

  Stoppen met de Vogelaarwijken

  door PVV2010
 • Vergunningsplicht economische activiteit

  ?

  De vergunningsplicht wordt opnieuw ingevoerd: voordat een (economische) activiteit mag plaatsvinden in de buurt van beschermde natuur, moet worden getoetst op mogelijke schadelijke effecten. Dat geldt ook voor bestaande activiteiten.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Sanering veehouderijen en koesteren natuur

  ?

  Het Reconstructiebeleid, dat tot doel had om veehouderijen te verplaatsen, wordt omgezet in een saneringsbeleid. De gelden die hiervoor zijn gereserveerd, worden ingezet voor een sanering. De resterende natuur en open ruimte worden gekoesterd en niet verder aangetast; er geldt een zeer strikt ‘nee, tenzij’-principe.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Zones voor duurzaam gebruik bodem

  ?

  Voor het gebruik van de bodem, voor het benutten van aardwarmte en voor warmte-koude opslag wordt de bodem gezoneerd om duurzaam gebruik te garanderen.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Zonnepanelen langs snelwegen, op vliegvelden en op viaducten en windenergie langs sporen

  ?

  Zonnepanelen langs snelwegen, op vliegvelden en op viaducten en kleinschalige windenergie langs sporen worden de norm.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Geen moskee er meer bij

  ?

  Geen moskee er meer bij

  door PVV2010
 • Bronbeleid bij beheer en herstel van natuurkwaliteit

  ?

  Bij beheer en herstel van natuurkwaliteit wordt ingezet op bronbeleid in plaats van op symptoombestrijding. De oorzaken van natuurschade moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.

  door PartijvoordeDieren2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen