stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Arbeid en zorg

  ?

  Veel mensen combineren werk en zorgtaken, bijvoorbeeld voor jongere kinderen. Het combineren van arbeid en zorg is in de praktijk nog niet goed geregeld. GroenLinks wil een flexibele arbeidsmarkt waarin werk en zorg makkelijker te combineren zijn. GroenLinks wil toe naar een moderne arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar vrouwen én mannen de zorg voor kinderen en andere dierbaren kunnen combineren met een carrière waarin zij hun ambities kunnen waarmaken. GroenLinks wil af van de aanwezigheidscultuur en vaste werktijden en toe naar een carrière die meebeweegt met de levensloop van mensen. GroenLinks wil een kraamverlof van twee weken, een beter betaald ouderschapsverlof, en een langer zwangerschaps- en bevallingsverlof. Er komt een recht op thuiswerken voor 25% van de arbeidsweek als het werk dat toelaat. En ook mantelzorgers die niet voor familielieden zorgen maar bijvoorbeeld voor vrienden krijgen recht op zorgverlof. GroenLinks vindt het onvoorstelbaar dat in Nederland niet lukt, wat in bijna alle andere landen wel lukt, namelijk sluitende opvang voor schoolgaande kinderen. De wachtlijsten in Nederland zijn lang. Scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten wijzen allemaal naar elkaar in het oplossen ervan. De wachtlijsten moeten snel weg. Tegelijk wil GroenLinks dat de opvang op school plaats vindt. Nu besteedt 95% van de scholen de opvang uit. Waardoor er nog steeds met kinderen wordt gesleept. GroenLinks wil dat alle basisscholen brede scholen zijn waar er ruimte is voor sporten, kunst en drama na school. Met een huiskamer voor de leerlingen die willen chillen en een kantine voor de warme lunch. Uiteraard wordt de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang verzorgd door deskundige pedagogische medewerkers.

  door GroenLinks2010
 • Kinderopvang

  ?

  Kinderopvang is een basisvoorziening en moet dus ook toegankelijk zijn voor de lage inkomens. Het is aan ouders zelf om te kiezen welke vorm van kinderopvang zij voor hun kinderen wensen: een crèche, een gediplomeerde gastouder of een bekende. Als ouders kiezen voor een bekende of gastouder, dan gaan wij er van uit dat zij zich vergewist hebben van de kwaliteit van de opvang. En dus willen wij af van de verplichte inschrijving bij een gastouderbemiddelingsbureau. Ouders hebben recht op kinderopvang voor de uren die zij werken: de uren van de minst werkende ouder plus eventueel wat reistijd.

  door GroenLinks2010
 • Emancipatie

  ?

  Nog steeds scoort Nederland slecht in Europa als het gaat om de emancipatie van vrouwen. De meeste vrouwen in Nederland werken onvoldoende om economisch zelfstandig te zijn. Nederlandse mannen besteden relatief weinig tijd aan huishouden en de zorg voor kinderen. En het aantal vrouwen met hoge posities in het bedrijfsleven, de wetenschap en bij de overheid blijft onverminderd laag. GroenLinks vindt dat alle vrouwen economisch zelfstandig moeten kunnen zijn. Dat is belangrijk voor vrouwen en hun kinderen. En voor de samenleving, zodat we de kosten van de vergrijzing kunnen opvangen. Daarom wilde ook het kabinet dat er meer vrouwen gaan werken. Economische zelfstandigheid behoedt vrouwen voor armoede. Immers één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding (voor samenwonenden ligt dat percentage nog hoger). Voor vrouwen die niet werken betekent een scheiding vaak een enkeltje richting armoedige bijstand, net als voor hun kinderen. De grootste slag is te slaan door deeltijdwerk meer lonend te maken en thuiszitten niet meer te subsidiëren (zie aanrechtsubsidie). Het belastingstelsel moet zo worden herzien dat deeltijders sneller economisch zelfstandig zijn. Daarnaast wil GroenLinks op alle mogelijke manieren de combinatie arbeid en zorg beter gemakkelijker maken. Dat wil zeggen: beter ouderschapsverlof, betaald zorgverlof, het vaderverlof snel invoeren, net als het recht op thuiswerken. Goedkope en toegankelijke kinderopvang is een absolute voorwaarde. Ouders die willen (blijven) werken kunnen niet zonder. Eerder zorgde GroenLinks er al voor dat zelfstandige ondernemers en freelancers recht hebben op zwangerschapsverlof.

  door GroenLinks2010
 • Minister Jeugd en Gezin is nodig

  ?

  Om aan het belang van gezin en jeugd uitdrukking te blijven geven, is een minister van Gezin en Jeugd opnieuw nodig. Deze minister is ook verantwoordelijk voor onderwerpen als peuterspeelzalen en kinderopvang.

  door SGP2010
 • Kinderopvang zelf betalen

  ?

  Ouders betalen zelf de kosten van kinderopvang, behalve wanneer sprake is van medische of sociale noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen.

  door SGP2010
 • Minder budget voor kinderopvang

  ?

  De Rijksbijdrage voor kinderopvang wordt gehalveerd. De resterende helft wordt verdeeld over alle ouders en wordt toegevoegd aan het nieuwe, robuuste kindgebonden budget. Ouders kunnen dan zelf bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden.

  door SGP2010
 • Taalvaardige kinderopvang

  ?

  Medewerkers in de kinderopvang dienen bekwaam en vaardig te zijn. Voldoende taalvaardigheid is een absolute voorwaarde en moet worden aangetoond.

  door SGP2010
 • Geen audiovisuele media in kinderopvang

  ?

  Factoren die een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van zeer jonge kinderen, zoals het gebruik van audiovisuele media, moeten in de kinderopvang zo veel mogelijk tegengegaan worden.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen