stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Versterken geesteswetenschappen

  ?

  Er is een afzonderlijk budget nodig voor versterking van de faculteiten geesteswetenschappen. Beoordeling van plannen geschiedt door een onafhankelijk orgaan.

  door SGP2010
 • Groene open source

  ?

  D66 ziet in de ontwikkeling van biotechnologie en nieuwe gewassen kansen voor duurzamere en productievere landbouw. Onderzoek en ontwikkeling op dit vlak moeten mogelijk blijven.

  door D662010
 • Kennis als grondstof

  ?

  Behalve van Nederlands unieke ligging zal onze economie het in de toekomst moeten hebben van onze belangrijkste grondstof: kennis. De VVD wil daarom een goed opgeleide beroepsbevolking. Daarvoor zijn naast goed (vak)onderwijs ook onderzoek en innovatie van groot belang. De VVD voegt de daad bij het woord en wil jaarlijks twee en een half miljard euro extra investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

  door VVD2010
 • Universiteiten direct financieren

  ?

  Directe financiering aan universiteiten (‘eerste geldstroom’) dient versterkt te worden.

  door SGP2010
 • Alle weten schappelijke artikelen worden in een open formaat en vrij toegankelijk gepubliceerd.

  ?

  Wetenschappelijke artikelen stijgen in waarde naarmate ze vaker worden aangehaald in andere wetenschappelijke artikelen. Dit geldt ook voor hyperlinks, die op het internet verwijzen naar andere documenten (webpagina’s). Door alle ontwikkelingssamenwerking wetenschappelijke artikelen open en met een open formaat te publiceren, wordt kennis beter gedeeld. Door de ruwe data ook te publiceren kunnen artikelen beter gecontroleerd wordt en worden data ook voor ander onderzoek ontsloten.

  door Piratenpartij2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen