stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Bijstand onder 27 jaar

  ?

  Jongeren onder de 27 jaar krijgen weer recht op bijstand.

  door SP2010
 • Emancipatie

  ?

  Nog steeds scoort Nederland slecht in Europa als het gaat om de emancipatie van vrouwen. De meeste vrouwen in Nederland werken onvoldoende om economisch zelfstandig te zijn. Nederlandse mannen besteden relatief weinig tijd aan huishouden en de zorg voor kinderen. En het aantal vrouwen met hoge posities in het bedrijfsleven, de wetenschap en bij de overheid blijft onverminderd laag. GroenLinks vindt dat alle vrouwen economisch zelfstandig moeten kunnen zijn. Dat is belangrijk voor vrouwen en hun kinderen. En voor de samenleving, zodat we de kosten van de vergrijzing kunnen opvangen. Daarom wilde ook het kabinet dat er meer vrouwen gaan werken. Economische zelfstandigheid behoedt vrouwen voor armoede. Immers één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding (voor samenwonenden ligt dat percentage nog hoger). Voor vrouwen die niet werken betekent een scheiding vaak een enkeltje richting armoedige bijstand, net als voor hun kinderen. De grootste slag is te slaan door deeltijdwerk meer lonend te maken en thuiszitten niet meer te subsidiëren (zie aanrechtsubsidie). Het belastingstelsel moet zo worden herzien dat deeltijders sneller economisch zelfstandig zijn. Daarnaast wil GroenLinks op alle mogelijke manieren de combinatie arbeid en zorg beter gemakkelijker maken. Dat wil zeggen: beter ouderschapsverlof, betaald zorgverlof, het vaderverlof snel invoeren, net als het recht op thuiswerken. Goedkope en toegankelijke kinderopvang is een absolute voorwaarde. Ouders die willen (blijven) werken kunnen niet zonder. Eerder zorgde GroenLinks er al voor dat zelfstandige ondernemers en freelancers recht hebben op zwangerschapsverlof.

  door GroenLinks2010
 • Schrappen langdurigheidstoeslag

  ?

  Schrappen langdurigheidstoeslag

  door PVV2010
 • Minder inkomensafhankelijke regelingen

  ?

  Op dit moment zijn er maar liefst zeventig inkomensafhankelijke regelingen. De VVD wil daar flink in snoeien. Een bijstandsuitkering zou in de toekomst alleen nog aangevuld moeten kunnen worden met huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, een tegemoetkoming in de kosten van scholing en de bijzondere bijstand. Bij dat laatste moet de betrokkene zich zélf melden voor hulp en aannemelijk maken dat deze hulp noodzakelijk is. Vervolgens moet per situatie iedere keer opnieuw gekeken worden wat de beste hulp is. Uiteraard gelden passende regelingen wanneer sprake is van een (tijdelijke) ziekte of chronische handicap.

  door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen