stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Meer kerncentrales

  ?

  Er moeten de komende decennia meer kerncentrales gebouwd worden

  door PVV2010
 • Overheid schakelt zo snel mogelijk over op kernenergie

  ?

  De overheid moet het goede voorbeeld geven en voor haar eigen energievoorziening zo snel mogelijk overschakelen op kernenergie

  door PVV2010
 • Zon- en windenergie in plaats van kernenergie

  ?

  Naar aanleiding van een recent artikel willen wij een voorstel doen met betrekking tot kernenergie in ons land. Het nieuwe kabinet onder leiding van Rutte is te kortzichtig. Kernenergie is onveilig en niet duurzaam. Jaren lang zullen vele generaties hier last van hebben. Hier willen wij niet aan bijdragen. Wij stellen voor in te zetten op technologiën van de toekomst, zodat ook toekomstige generaties hiervan profiteren. Zon- en windenergie zijn veel belovende altnernatieven die schoon zijn en niet op gaan.

  door studentFPS2010
 • Duurzame energiewinning, geen kernenergie

  ?

  In de Trouw van 30 september 2010 stond een artikel over kernenergie. Naar aanleiding hiervan willen wij van Lijst FPS een alternatief voorstellen voor de investering in de energievoorziening van ons land. Kernenergie is een gevaarlijke manier van energievoorziening wanneer men kijkt naar transport en opslag van kernafval. Wij zijn van mening dat het beleid van het kabinet Rutte I te kortzichtig is wat betreft veiligheid. Wij stellen voor om te investeren in duurzame technologie, zoals zonne- en windenergie, kernfusie en andere vormen van 'milieuvriendelijke' energiewinning.

  door studentFPS2010
 • Kernenergie tot er alternatieven zijn

  ?

  De huidige milieuvriendelijke energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie zijn inefficiënt en niet-rendabel. Het voorstel is daarom enkele moderne kerncentrales te bouwen. Hierbij kan de gebrekkige technologie voor groene energie worden overbrugd, tot deze rendabel blijken te zijn.

  door studentFPS2010
 • Nieuwe generatie kernenergie

  ?

  Om onmiddelijk te beginnen met het aanpakken van grote maatschappelijke problemen zal er meteen wat worden gedaan aanhet energiedilemma. Ons land is lang afhankelijk geweest van fossiele brandstoffen. Hoewel die op dit moment nog voorradig zijn in de vorm van aardgas bij Slochteren, zullen deze reserves ook snel slinken. Hierom moeten wer nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Niet alleen is uraniumerts veel goedkoper te verkrijgen dan olie of gas, kernenergie is ook nog eens veel schoner en efficiënter. Voor de energie die vrijkomt bij 30 ton uranium moet je 1,3 miljoen ton olie verbranden. De eventuele gevaren die kernenergie zou veroorzaken zijn nu ook verholpen. Er is namelijk een nieuwe generatie kweekreactoren van generatie 4. Deze reactoren gebruiken het radioactieve 'afval' namelijk om weer opnieuw splijtingsmateriaal te maken, dit betekent dus geen 'gevaarlijk' radioactief afval meer. Daarnaast slaan deze centrales vanzelf af als zij oververhit dreigen te raken. Dit betekent dus dat er geen explosies meer kunnen optreden. Kies daarom voor kernenergie. Beter voor het klimaat en beter voor jou!

  door studentFPS2010
 • Nieuwe generatie kerncentrales bouwen

  ?

  Langzaam begint het besef dat de fossiele brandstoffen binnenkort op zullen zijn bij iedereen door te dringen. De wetenschap is druk bezig met het ontwikkelen van groene alternatieven zoals wind- en zonne-energie. Deze alternatieven zijn nog lang niet efficiënt genoeg om in de gehele energiebehoefte te voorzien. Daarom is het tijd om over te stappen naar kernenergie. Kerncentrales hebben in de afgelopen decennia een enorme verandering ondergaan en zijn veiliger dan ooit. Bevestigd door een hoogleraar energievoorziening aan de TU Delft is het feit dat de restwarmte van de reactoren voor verwarmingsdoeleinden kan worden gebruikt. Het afval kunnen we nu tijdelijk onderbrengen en er is nog honderd jaar van nieuwe technologie om hier een definitieve oplossing voor te bedenken. Kernenergie stoot geen CO2 uit en is ook goedkoper dan fossiele energie. Zeg daarom ja tegen het bouwen van nieuwe kerncentrales.

  door studentFPS2010
 • Kernenergie uitfaseren

  ?

  Kernenergie is niet de oplossing voor het energie- en klimaatprobleem. Het is ouderwets en gevaarlijk, bovendien is het niet CO2-neutraal en daarom niet de oplossing voor het klimaatprobleem. Kernenergie is niet duurzaam en daarom alleen al is het niet geschikt als energiebron van de toekomst. Daarbij komt dat het totaal niet veilig is, we schepen toekomstige generaties op met gevaarlijk radioactief afval. En omdat uranium op raakt is kernenergie ook nog eens niet oneindig. Dit terwijl er talloze alternatieven zijn die wel duurzaam, veilig en oneindig zijn. Zonne-, wind- en waterenergie zijn de energiebronnen van de toekomst. Het is daarom van belang om deze te ontwikkelen zodat Nederland een vooraanstaand land kan worden wat betreft duurzame energie. Omdat kolencentrales nog altijd veel slechter zijn dan kernenergie zal Borselle nog zolang open moeten blijven totdat er genoeg windmolens, waterkrachtcentrales en zonnepanelen zijn zodat er geen kolen- of kerncentrales meer hoeven te draaien. Het is wel van belang dat dit snel gebeurt, maar het sluiten van kolencentrales gaat voor.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen