stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • 80 procent minder externen bij overheid

  ?

  Vermindering van inhuur externen met 80 procent

  door PVV2010
 • Gemeentelijke herindeling na referendum

  ?

  Herindeling van gemeenten vindt alleen plaats als de inwoners daarmee instemmen, bijvoorbeeld via een referendum.

  door SP2010
 • Minder bestuursorganen

  ?

  De bestuurlijke drukte in ons land verminderen we. We maken de bestuurslaag tussen Rijk en gemeente eenvoudiger en democratischer. De bestuurlijke functies van de waterschappen brengen we onder bij de provincies. We onderzoeken hoe we grote provincies kleiner kunnen maken, waardoor bestuursregio’s overbodig worden. We gaan flink schrappen in de kosten van het bestuur.

  door SP2010
 • Minder ministeries

  ?

  We kunnen toe met minder ministeries, door betere samenwerking en samenhang in beleid.

  door SP2010
 • Geen passief kiesrecht bij dubbele nationaliteit

  ?

  Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken

  door PVV2010
 • Belastingaangiftes boven Balkenende-norm openbaar

  ?

  In Noorwegen zijn de belastingaangiftes van de Noren openbaar op het web. In Nederland verschijnt jaarlijks de Quote 500 met een ranglijst van de rijkste Nederlanders. Ook is er in Nederland veel discussie over het loon en bonussen voor bestuurders. Als bekend wordt dat een bestuurder in de publieke sector meer dan de Balkenende-norm verdient is er een schandaal. Maak daarom alle belastinggegevens openbaar van iedereen rondom de Balkenende-norm en daarboven. Ook als men niet in de publieke sector werkzaam is. Het uitgangspunt is dat een groot inkomen ook grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. De crisis wordt ook wel toegeschreven aan onverantwoordelijk gedrag gedreven door eigenbelang. Aan de hand van de belastinggegevens wordt inzichtelijk of men verdient wat redelijk is, te veel of juist verdacht weinig.

  door rrustema
 • Hoge inkomens in de publieke sector als in de marktsector, tenzij het risicogedrag stimuleert

  ?

  De VVD is tegen hoge beloningen in de financiële en (semi)publieke sector als die niet gebaseerd zijn op goede prestaties. Beloningen waar een verkeerde werking van uitgaat - zoals het nemen van onverantwoord grote risico’s - moeten worden beperkt. Hoge inkomens in de publieke sector mogen nooit hoger zijn dan vergelijkbare functies in de marktsector.

  door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen