stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Behoud Nederlandse mentaliteit

  ?

  Het CDA gelooft sterk in het behoud van de eigen Nederlandse mentaliteit. Tevens moeten wij op een adequate manier willen aansluiten bij de globalisering. Dan is het niet alleen van belang om economisch en moreel sterk te staan. Nederland doet ook mee. Wie internationaal gehoord wil worden en een serieuze rol wil spelen in de besluitvorming en richtingbepaling bij mondiale vraagstukken, denkt mee en doet mee in de moeilijke kwesties die in de wereld spelen. Het CDA wil die bijdrage leveren en wenst die verantwoordelijkheid ook te nemen. Maar dat betekent ook dat wij in het buitenland een zuiver beeld neerzetten van Nederland, en niet ons land afvallen, omdat misschien niet alles is zoals wij het voor onszelf wensen.

  door CDA2010
 • Investeren in infrastructuur

  ?

  Het CDA durft onder ogen te zien dat mede dankzij globalisering wij onze welvaart grotendeels in het buitenland verdienen. Dat neemt niet weg dat de globalisering de welhaast vanzelfsprekende positie van Nederland als succesvol distributie- en handelsland onder druk zet. Als wij bedrijvigheid en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid optimaal willen behouden, mag Nederland niet aan economische slagkracht inboeten. Om dat tegen te gaan blijft het CDA investeren in de infrastructuur. Daartoe behoren ook maatregelen om het wegennet bruikbaar te houden en verder te verbeteren.

  door CDA2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen