stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Gezinsvriendelijk belastingstelsel

  ?

  Het belastingstelsel wordt gezinsvriendelijk ingericht.

  door SGP2010
 • Uitkeren AOW stop kunnen zetten

  ?

  Er zijn rijke gepensioneerden met veel eigen vermogen die grinniken om de AOW uitkering die ze ontvangen. Onverschillig bladeren ze door hun bankafschriften en vinden het grappig dat ze een kleine fooi krijgen van de staat. Het valt in het niet bij hun eigen vermogen, maar er is geen enkele ontmoediging om AOW te ontvangen voor degenen die het niet nodig hebben. Laat daarom alle AOW-gerechtigden op 65-jarige leeftijd verklaren dat ze niet alleen recht hebben op AOW, maar het ook nodig hebben. Als ze daar geen handtekening onder zetten ontvangen ze niets. Kleine maatregel, maar bespaart gegarandeerd belastinggeld.

  door rrustema
 • Toegang tot pensioensysteem voor zzp'ers

  ?

  Een groep werkenden die niet volledig kunnen profiteren van het collectieve pensioensysteem, zijn de zzp’ers. In de huidige wetgeving kunnen zij na uittreding bij een fonds nog kiezen voor tien jaar vrijwillige aansluiting. Daarvan wordt drie jaar fiscaal ondersteund. De VVD wil die termijn optrekken tot tien jaar.

  door VVD2010
 • Vergroenen belastingstelsel

  ?

  D66 is voorstander van het verder vergroenen van het belastingstelsel. Door de BTW op de consumptie van niet­-biologisch vlees (de kiloknallertax) en de energiebelasting te verhogen, wordt duurzaam gedrag beloond en milieuvervuilend gedrag bestraft. Daarnaast wil D66 ook een stap zetten in het in rekening brengen van de ‘echte’ kosten voor milieuvervuilend gedrag bij de producenten. Daarom wil D66 bestaande vrijstellingen voor energieheffingen voor de landbouwsector en lagere accijns op ‘rode diesel’ afschaffen.

  door D662010
 • Trendmatig begrotingsbeleid

  ?

  D66 is voorstander van het handhaven van het trendmatige begrotingsbe­leid: er is een vast plafond voor de overheidsuitgaven en de overheidsinkomsten ademen mee met de conjunctuur. Hierdoor heeft de overheid een stabilise­rende werking op de economie.

  door D662010
 • Afschaffen overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting

  ?

  D66 wil de overdraagbare heffings­korting, de zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’, versneld afschaffen, zonder uitzonderingen. Op dit moment wordt door deze subsidie het thuis zitten beloond.

  door D662010
 • Een corporatieheffing

  ?

  Er komt een corporatieheffing

  door PVV2010
 • Van loondienst naar zelfstandig ondernemen

  ?

  De overstap van loondienst naar zelfstandig ondernemen moet worden versoepeld. Voor ZZP­ers in de situatie van werk naar werk zullen faciliteiten moeten worden gecreëerd, zodat zij gebruik kunnen maken van kinderopvang en aftrekbaarheid van kosten van bedrijfsruimten.

  door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen