stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Hypotheekrenteaftrek tot 300.000 euro

  ?

  De hypotheekrenteaftrek verstoort de woonmarkt en gaat uit van een soort omgekeerde solidariteit; hoe rijker je bent, hoe meer je ervan profiteert. De huizenprijzen zijn hierdoor opgedreven en daarom is het erg moeilijk voor starters om een huis te kopen. Ook worden de huren hoger, omdat de huizen meer waard zijn. Een slechte zaak voor jongeren dus. Wij willen dat starters een huis kunnen aanschaffen voor een redelijke prijs. Op dit moment zijn we jaarlijks 11 miljard kwijt aan de aftrek, inclusief de aftrek op goedkopere huizen. Speerpunt: Voor huizen tot 300.000 euro krijg je hypotheekrenteaftrek. Daarboven schaffen we het geleidelijk af. De Nederlandse huizenbezitter heeft gemiddeld een hypotheekschuld die de afgelopen jaren is verdrievoudigd. Nederlanders steken zich dus flink in de schulden voor een huis. Dat komt deels door de hypotheekrenteaftrek, die hen de mogelijkheid geeft om een huis aan te schaffen die duurder is dan ze eigenlijk kunnen kopen. Daardoor worden de prijzen omhoog gedreven. In ieder geval vinden wij het belangrijk dat starters wel een woning kunnen kopen en bij huizen vanaf drie ton zijn mensen kapitaalkrachtig genoeg om dat zelf te kunnen. Een bijkomend nadeel is dat deze regeling vooral banken bevoordeelt. Zij houden hier veel rente aan over en het geeft ze kans om allerlei risicovolle producten uit te zetten. Dit is een van de oorzaken van de crisis op de Amerikaanse huizenmarkt die in 2008 is ingezet. In het algemeen moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderd te worden. Daarom willen we de overdrachtsbelasting halveren, omdat dit de drempel om door te stromen verlaagt.

  door Lijst172010
 • Hypotheekrenteaftrek tot 350.000 euro

  ?

  De hypotheekrenteaftrek wordt gegarandeerd, en in de komende tien jaar gemaximeerd, tot 350.000 euro hypotheekschuld. Tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent. Het aflossen van hypotheekschuld wordt aangemoedigd.

  door SP2010
 • Hypotheekrenteaftrek volledig handhaven

  ?

  De hypotheekrenteaftrek blijft 100 procent gehandhaafd

  door PVV2010
 • Hypotheekrenteaftrek vergroenen

  ?

  In de economische crisis is het taboe op het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek gesneuveld. Veel politieke partijen zijn van mening dat het zogenaamde truukje voor huiseigenaren om belasting te ontduiken oneerlijk is tegenover mensen die zich geen koopwoning kunnen veroorloven. Echter ligt de gehele huizenmarkt plat wanneer deze aftrekpost wordt afgeschaft, omdat het voordeel van een koopwoning dan veel kleiner wordt en minder mensen dan überhaupt een koopwoning kunnen betalen. Ik wil daarom niet de hypotheekrenteaftrek afschaffen, maar wat ik wil wil is dat je als huiseigenaar de aftrekpost moet verdienen. Dit wil doen door eisen aan een huis te stellen wat betreft duurzaamheid. Ik wil daarvoor de in 2008 ingestelde energielabels gebruiken, waarbij het duurzaamste type huis een label A heeft en en het minst duurzame een label G. Ik stel voor dat vanaf 2014, alleen huizen met een label E of beter recht op hypotheekrenteaftrek hebben, vanaf 2017 alleen huizen met een label C of beter en vanaf 2020 alleen huizen met een label A. Deze maatregel heeft de voordelen dat huiseigenaren meer in de duurzaamheid investeren en dan minder energie wordt verspild, minder schaarse hulpbronnen onnodig worden gebruikt, er minder uitstoot van broeikasgassen is, Nederland beter scoort op duurzaamheid, er een tegenprestatie voor de hypotheekrenteaftrek is en de overheid minder hoeft te subsidiëren aan huiseigenaren voor duurzame maatregelen. Het nadeel is dat het investeringen vraagt van huiseigenaren, maar aangezien die over een lange periode zijn, vallen die te overzien. Het gevolg voor de huizenmarkt is wellicht klein; welliswaar worden koophuizen minder aantrekkelijk, maar dit effect wordt grotendeels opgeheven door het einde van de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek. Wel zal de waarde van duurzame huizen toenemen en van niet-duurzame huizen afnemen.

  door studentFPS2010
 • Niet morrelen aan de hypotheekrenteaftrek

  ?

  De VVD is voor een verantwoorde stimulering van het eigenwoningbezit en wil niet morrelen aan de hypotheekrenteaftrek.

  door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen