stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Homohuwelijk moet verdwijnen

  ?

  Het klassieke huwelijk wordt in ere hersteld. De mogelijkheid van het zogeheten ‘homohuwelijk’ moet ongedaan gemaakt worden.

  door SGP2010
 • Betrokken ouders

  ?

  Ouders blijven de eerst verantwoordelijke voor hun kind, niet de school. Scholen mogen van ouders verwachten dat zij betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind. Burgerschap wordt ook bevorderd door de organisatie van betrokkenheid van ouders en leerlingen. De school is een gemeenschap die kan bijdragen aan leefbaarheid van buurten. De bevoegdheden van ouders en leerlingen in het medezeggenschap worden uitgebreid. Budgetten voor ouders en leerlingen om effectief te participeren in medezeggenschap worden uitgebreid. Ouders krijgen reële invloed op de samenstelling van het schoolbestuur in het basisonderwijs.

  door D662010
 • Gemengde wijken door huisvestingswet

  ?

  Wijken worden gemengd, jong en oud, allochtoon en autochtoon, rijk en arm. Door een huisvestingswet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om wijken te mengen.

  door SP2010
 • Creatieve ondernemers

  ?

  De creatieve sector is van belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een innovatieve economie en een tolerante leefomgeving. Deze industrie is een voortrekker van nieuwe innovatie­ ve ontwikkelingen in multimedia, (product­)design en vormgeving, duurzaamheid en (kunst­)export.

  door D662010
 • Inburgering op maat

  ?

  De marktwerking in de inburgering stoppen we en aan de voorgenomen marktwerking in de volwasseneneducatie beginnen we niet eens. Inburgering moet maatwerk zijn, dicht bij huis, in de buurt. De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit. Mensen boven de 55 jaar hoeven niet mee te doen aan de inburgering, maar het wordt hen wel aangeboden.

  door SP2010
 • Gemengde buurten en scholen

  ?

  We werpen een dam op tegen segregatie en gettovorming en werken aan gemengde buurten en gemengde scholen. We geven iedereen een eerlijke kans om er bij te horen.

  door SP2010
 • Stoppen met de Vogelaarwijken

  ?

  Stoppen met de Vogelaarwijken

  door PVV2010
 • Huwelijk als samenlevingsvorm

  ?

  De publieke erkenning van niet-huwelijkse samenlevingsvormen en de gelijkschakeling van deze samenlevingsvormen met het huwelijk dient te verdwijnen.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen