stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Overheid beantwoordt petities openbaar

  ?

  In Artikel 5 van de Grondwet staat dat elke burger het recht heeft om een schriftelijk verzoek bij het bevoegd gezag in te dienen, het 'petitierecht'. Er volgt meestal wel een antwoord, maar dat is alleen openbaar als de petitionaris zich daarvoor inzet (document overtypen, scannen of het digitale origineel opvragen en dat weer ergens uploaden). In de praktijk is die petitionaris al bezig met de volgende zet of laat het erbij zitten. Het is een taak voor de overheid om petities die afkomstig zijn van een groep burgers ook in het openbaar te antwoorden zodat alle ondertekenaars dat antwoord kunnen lezen. Het is een kleine moeite, want het antwoord bestaat al als brief naar de petitionaris. De uitvoerend ambtenaar moet alleen de instructie krijgen het ook te publiceren. Een extra muisklik. Stem hier niet alleen voor, maar teken ook de petitie hierover, zie link.

  door rrustema
 • Burgerschapsvorming

  ?

  De verplichting om afzonderlijke burgerschapsvorming te geven moet worden afgeschaft. Een normale school doet vanzelfsprekend aan burgerschapsvorming.

  door SGP2010
 • Betrek burgers

  ?

  Buurtbewoners worden zo veel mogelijk betrokken bij het werken aan leefbaarheid van de eigen buurt, zoals overleg over aanleg van speelveldjes. Ook investeringen die snel meer veiligheid geven kunnen gemakkelijker en goedkoper samen worden gefinancierd. Hoe effectiever buurtbewoners – bijvoorbeeld ten behoeve van toezicht - worden ingeschakeld, hoe effectiever de politie toezichtregie kan uitoefenen.

  door ChristenUnie2010
 • Veiligheid door Burgernet

  ?

  Burgernet wordt uitgebreid. Via Burgernet kunnen burgers onmiddellijk misdrijven melden. Hoe sneller de melding, hoe sneller de politie ter plaatse is en hoe groter de pakkans. Op initiatief van de ChristenUnie is Burgernet van start gegaan. De komende periode maken wij ons sterk voor een landelijk dekkend netwerk en uitbreiding daarvan met het oog op urgente hulpverlening, zoals vermiste kinderen. Er worden voorzieningen getroffen zodat deelnemers aan Burgernet kunnen worden ingeschakeld voor EHBO en reanimatie.

  door ChristenUnie2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen