stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Wegen belasting moet afhangen van uitstoot, niet van gewicht.

  ?

  Op dit moment word de wegenbelasting bepaalt aan de hand van het gewicht van een auto. Het gewicht van een auto staat niet geljk aan de uitstoot, of een auto nou 1000kg of 7000kg weegt wil niks zeggen van de uitstoot! Uitstoot mort bepalend zijn voor de wegenbelasting!

  door BjornWillemen
 • Geen asfalt, geen kilometerheffing maar flexibiliteit

  ?

  Lijst 17 is uiteraard voor goede autowegen, maar wil momenteel niet extra investeren in nieuw asfalt. We zien wel het probleem dat de snelwegen aan het dichtslibben zijn. De afgelopen jaren hebben we gezien dat autorijden duurder maken niet zo’n groot effect op de files heeft. Als we het autorijden en autobezit nog veel duurder maken gaat het wel een negatief effect hebben op het bedrijfsleven en op gezinnen. Voor de oplossing van files is een totaaloplossing nodig. Zes onderdelen daarvan zijn het stimuleren van thuiswerken, flexibele werktijden, wonen in de buurt van werk, goed en betaalbaar openbaar vervoer, carpoolen en vrachtverkeer vaker via de trein of over het water. Op elk gebied zijn verschillende projecten die dit bevorderen. Lijst 17 gaat niet stemmen voor tolpoortjes of de kilometerheffing.

  door Lijst172010
 • Open circuit voor jonge automobilisten

  ?

  Op de snelweg mag je maximaal 120, misschien binnenkort 130. Het is niet de plek om te scheuren. Het racecircuit moet daarom vrij opengesteld worden voor elke automobilist onder de 25 jaar die op zijn of haar verjaardag een jaar geen snelheidsovertredingen heeft gekregen. Voor wat hoort wat; alleen maar straffen ondergraaft het draagvlak voor goede wetten. Wel eerst een donorcodicil tekenen voor je het circuit opdraait!

  door rrustema
 • Helicopters ruimen snelwegongeluk op

  ?

  Files die door een ongeluk veroorzaakt worden moeten sneller opgeruimd worden door het inzetten van helicopters (ANWB bijvoorbeeld). Helicopters kunnen sneller ter plekke zijn en een auto weghalen dan een auto-ambulance. Verzekering van betrokkenen betaalt en verhaalt het op de schuldige. Camera's aan de ophijskabels filmen de situatie van het ongeluk ondertussen ook, zodat er extra bewijsmateriaal is voor de schuldvraag.

  door rrustema
 • Snelheidsbegrenzer na veel boetes

  ?

  Meer boetes, dan ook een hogere kans op betrokkenheid bij een ongeval, volgens het SWOV. Zet daarom gelijk een maximumsnelheid op de auto's waar veel overtredingen mee worden gemaakt. Inclusief periodiek melden bij de politie om te checken of die begrenzer niet is gemanipuleerd.

  door rrustema
 • Belastingpbrengsten uit autogebruik voor openbaar vervoer

  ?

  Inkomsten uit fiscale maatregelen die als doel hebben het autogebruik terug te dringen, komen ten goede aan de verbetering van openbaar vervoer.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Geen privébezit in openbare ruimte

  ?

  Een modelburger laat geen privébezit langdurig achter in de openbare ruimte. Parkeer geen auto op straat maar op eigen erf of in garage. Een fiets hoort in een gehuurde stalling of eigen berging maar niet op straat. Plak geen affiches en stickers op. Meer geen bootje af in een gracht. Ook al betaal je voor een parkeer- of ligvergunning, het geeft je geen rechten het is alleen een privilege gegund door de rest. Beperk het dus tot heel kort laden en lossen. Er is per definitie te weinig ruimte voor de spullen van iedereen in het publiek. De openbare ruimte is ook niet te koop, want van ons allemaal. Alleen na een uitgebreide democratische procedure kan land als bouwgrond worden aangewezen.

  door rrustema

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen