stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Ouders en jeugdzorg

  ?

  Ouders moeten worden betrokken bij vragenlijsten binnen de jeugdgezondheidszorg.

  door SGP2010
 • Betrokken ouders

  ?

  Ouders blijven de eerst verantwoordelijke voor hun kind, niet de school. Scholen mogen van ouders verwachten dat zij betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind. Burgerschap wordt ook bevorderd door de organisatie van betrokkenheid van ouders en leerlingen. De school is een gemeenschap die kan bijdragen aan leefbaarheid van buurten. De bevoegdheden van ouders en leerlingen in het medezeggenschap worden uitgebreid. Budgetten voor ouders en leerlingen om effectief te participeren in medezeggenschap worden uitgebreid. Ouders krijgen reële invloed op de samenstelling van het schoolbestuur in het basisonderwijs.

  door D662010
 • Arbeid en zorg

  ?

  Veel mensen combineren werk en zorgtaken, bijvoorbeeld voor jongere kinderen. Het combineren van arbeid en zorg is in de praktijk nog niet goed geregeld. GroenLinks wil een flexibele arbeidsmarkt waarin werk en zorg makkelijker te combineren zijn. GroenLinks wil toe naar een moderne arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar vrouwen én mannen de zorg voor kinderen en andere dierbaren kunnen combineren met een carrière waarin zij hun ambities kunnen waarmaken. GroenLinks wil af van de aanwezigheidscultuur en vaste werktijden en toe naar een carrière die meebeweegt met de levensloop van mensen. GroenLinks wil een kraamverlof van twee weken, een beter betaald ouderschapsverlof, en een langer zwangerschaps- en bevallingsverlof. Er komt een recht op thuiswerken voor 25% van de arbeidsweek als het werk dat toelaat. En ook mantelzorgers die niet voor familielieden zorgen maar bijvoorbeeld voor vrienden krijgen recht op zorgverlof. GroenLinks vindt het onvoorstelbaar dat in Nederland niet lukt, wat in bijna alle andere landen wel lukt, namelijk sluitende opvang voor schoolgaande kinderen. De wachtlijsten in Nederland zijn lang. Scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten wijzen allemaal naar elkaar in het oplossen ervan. De wachtlijsten moeten snel weg. Tegelijk wil GroenLinks dat de opvang op school plaats vindt. Nu besteedt 95% van de scholen de opvang uit. Waardoor er nog steeds met kinderen wordt gesleept. GroenLinks wil dat alle basisscholen brede scholen zijn waar er ruimte is voor sporten, kunst en drama na school. Met een huiskamer voor de leerlingen die willen chillen en een kantine voor de warme lunch. Uiteraard wordt de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang verzorgd door deskundige pedagogische medewerkers.

  door GroenLinks2010
 • Geen levensloopheffing noch ouderschapsverlofkorting

  ?

  De VVD is geen voorstander van de levensloopregeling, aangezien we mensen zelf verantwoordelijkheid willen geven voor de inrichting van hun leven. Bovendien betekent de levensloopregeling samen met alle afgeleide regelingen een enorme administratieve last voor werkgevers. Afschaffing van de levensloopregeling én de ouderschapsverlofkorting betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de loonheffing.

  door VVD2010
 • Betrokken ouders

  ?

  Ouders zijn mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind in het onderwijs. Zij worden geacht te participeren, zowel bij de voorschoolse educatie als in het basisonderwijs. De school/voorschool spant zich in om ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid en te stimuleren dat zij meer betrokken zijn bij de school- en voorschoolse activiteiten.

  door PvdA2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen