stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Respect voor religie door jeugdzorg

  ?

  Bij ondersteuning en zorg moet voluit ruimte zijn voor identiteitsgebonden hulp. De gemeente voorziet in de aanwezigheid van identiteitsgebonden organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

  door SGP2010
 • Geen voorrechten voor islam

  ?

  De islam is vooral een politieke ideologie en kan dus op geen enkele manier aanspraak maken op de voorrechten van een godsdienst

  door PVV2010
 • Geen moskee er meer bij

  ?

  Geen moskee er meer bij

  door PVV2010
 • Alle islamitische scholen dicht

  ?

  Alle islamitische scholen dicht

  door PVV2010
 • Moskeeën sluiten waar geweld wordt gepropageerd

  ?

  Moskeeën sluiten waar geweld wordt gepropageerd

  door PVV2010
 • Geen sekseapartheid

  ?

  Geen islamitische sekseapartheid; niet bij inburgeringscursussen, niet bij theaters, niet bij bibliotheken, niet bij zwembaden of waar dan ook

  door PVV2010
 • Geen hoofddoekjes bij publiek gefinancierde organisaties

  ?

  Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de overheid, en evenmin bij welke gesubsidieerde organisatie dan ook

  door PVV2010
 • Acceptatieplicht bijzonder onderwijs

  ?

  D66 vindt het huidige artikel 23 van de Grondwet op termijn niet houdbaar voor het onderwijs. D66 wil dat scholen niet langer kinderen mogen weigeren vanwege hun geloof of achtergrond. Streng religieuze scholen mogen vrijzinniger leerlingen én leraren niet weigeren.

  door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen