stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen sekseapartheid

  ?

  Geen islamitische sekseapartheid; niet bij inburgeringscursussen, niet bij theaters, niet bij bibliotheken, niet bij zwembaden of waar dan ook

  door PVV2010
 • Acceptatieplicht bijzonder onderwijs

  ?

  D66 vindt het huidige artikel 23 van de Grondwet op termijn niet houdbaar voor het onderwijs. D66 wil dat scholen niet langer kinderen mogen weigeren vanwege hun geloof of achtergrond. Streng religieuze scholen mogen vrijzinniger leerlingen én leraren niet weigeren.

  door D662010
 • Respect voor religie door jeugdzorg

  ?

  Bij ondersteuning en zorg moet voluit ruimte zijn voor identiteitsgebonden hulp. De gemeente voorziet in de aanwezigheid van identiteitsgebonden organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

  door SGP2010
 • Eenvoudiger nieuwe scholen starten

  ?

  Ook wil D66 het makkelijker maken om een nieuwe school te starten, onder andere door het begrip ‘richting’ te verruimen naar andere dan alleen religieuze grondslag.

  door D662010
 • Geen voorrechten voor islam

  ?

  De islam is vooral een politieke ideologie en kan dus op geen enkele manier aanspraak maken op de voorrechten van een godsdienst

  door PVV2010
 • Moskeeën sluiten waar geweld wordt gepropageerd

  ?

  Moskeeën sluiten waar geweld wordt gepropageerd

  door PVV2010
 • Slachtmethoden zonder verdoving verboden

  ?

  Alle slachtmethoden waarbij de dieren niet verdoofd worden, worden verboden. Er worden daarbij geen uitzonderingen gemaakt voor culturele of religieuze tradities en gewoonten.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Afschaffen Artikel 6 in Grondwet

  ?

  Artikel 1 van onze Grondwet schrijft voor dat iedereen in Nederland gelijk is en gelijk behandeld dient te worden. Als wij dit basisprincipe van de Grondwet respecteren begrijp ik niet waarom wij Artikel 6, vrijheid van godsdienst, nog langer zullen handhaven. In een volwassen democratie moet de kerk, in welke vorm dan ook, van de staat gescheiden blijven. Daarom is het gevaarlijk Artikel 6 te handhaven. Want dat artikel dwingt de overheid juist zich bezig te houden met godsdienst, de kerk. Alleen al de praktische vraag wat een godsdienst is zou de staat geen antwoord op moeten (kunnen) geven. Of ik als god bepaalde spijswetten volg of als clown door het leven ga, beiden kunnen gedragingen zijn vanuit een geloof/levensovertuiging. De staat dient zich hier niet mee bezig te houden. Wel moeten gelovigen, gelijk als alle anderen, beschermd worden in hun uitingen. Hiervoor bieden Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Vereniging en Vrijheid van Vergadering voldoende bescherming. Gelovigen dienen net als ongelovigen gelijk behandeld en beschermd te worden (Artikel 1) en daarom pleit ik voor afschaffing van Artikel 6, Vrijheid van Godsdienst.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen