stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Gemeentelijke herindeling na referendum

  ?

  Herindeling van gemeenten vindt alleen plaats als de inwoners daarmee instemmen, bijvoorbeeld via een referendum.

  door SP2010
 • Minder ministeries

  ?

  We kunnen toe met minder ministeries, door betere samenwerking en samenhang in beleid.

  door SP2010
 • Minder bestuursorganen

  ?

  De bestuurlijke drukte in ons land verminderen we. We maken de bestuurslaag tussen Rijk en gemeente eenvoudiger en democratischer. De bestuurlijke functies van de waterschappen brengen we onder bij de provincies. We onderzoeken hoe we grote provincies kleiner kunnen maken, waardoor bestuursregio’s overbodig worden. We gaan flink schrappen in de kosten van het bestuur.

  door SP2010
 • 80 procent minder externen bij overheid

  ?

  Vermindering van inhuur externen met 80 procent

  door PVV2010
 • Geen passief kiesrecht bij dubbele nationaliteit

  ?

  Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken

  door PVV2010
 • Kleinere zorginstellingen

  ?

  Kleinere zorginstellingen en geen zorggiganten meer

  door PVV2010
 • Minder zorgmanagers, meer handen aan het bed

  ?

  Minder zorgmanagers, meer handen aan het bed

  door PVV2010
 • Eén manager erbij, dan twee eraf

  ?

  Eén manager erbij, dan twee eraf

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen