stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen gedwongen lidmaatschap van publiekrechtelijke organisaties

  ?

  Geen gedwongen lidmaatschap van publiekrechtelijke organisaties zoals het Landbouwschap

  door PVV2010
 • Aanbestedingen kleine ondernemers

  ?

  Eind 2009 verschijnt er een nieuw voorstel voor de aanbestedingswet. De VVD is voor een erkenning voor meerdere jaren wanneer een bedrijf met succes een aanbestedingsprocedure heeft doorstaan. Verder moeten ook kleine bedrijven (de plaatselijke hovenier bijvoorbeeld) een reële kans maken op een opdracht. Om die reden moeten onrealistisch hoge jaaromzet-eisen die aan inschrijvers gesteld worden, vervallen. Verder moet de aanbestedingsgrens zo hoog mogelijk worden gelegd. Het is belachelijk dat vijf leveranciers voor een order voor nieuwe stoelen in de Raadszaal van het gemeentehuis van € 40.000, een document van 40 pagina’s moeten schrijven. De totale tijd die door het bedrijfsleven aan de aanbesteding besteed wordt, is kostbaarder dan de hele opdracht. De dolmakende en geldverslindende papierwinkel die nu met het aanbestedingsprocedures gemoeid is, moet zo snel en zoveel mogelijk gestript worden. Want een dwaas kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.

  door VVD2010
 • Aanbestedingen ook open voor het MKB

  ?

  De VVD wil mkb’ers meer kansen geven, bijvoorbeeld door hun toegang te geven tot overheidsaanbestedingen. Als de overheid een opdracht wil aanbesteden, moeten bedrijven die deze opdracht willen hebben aan zo veel voorwaarden voldoen dat mkb’ers nauwelijks een kans maken. De VVD wil dat voor kleine aanbestedingen minder strenge voorwaarden gaan gelden, zodat ook kleine en middelgrote bedrijven een reële kans maken bij aanbestedingen. De product- en bedrijfschappen worden afgeschaft.

  door VVD2010
 • Weg met de welstandcommissies

  ?

  Weg met de welstandcommissies

  door PVV2010
 • Makkelijker ondernemen

  ?

  De VVD wil ook nieuwe ondernemers kansen bieden. Dat is hard nodig, want de drempel voor het starten van een onderneming is nog steeds hoog. Ingewikkelde vergunningen en regels en een beperkte toegang tot kredietverlening weerhouden mensen ervan een onderneming te starten. De VVD wil dat de overheid iemand die het lef heeft een eigen onderneming te beginnen niet moet lastigvallen maar moet ondersteunen. Daarom worden startende ondernemers de eerste drie jaar vrijgesteld van belastingen op de eerste 15.000 euro rendement en blijven verliezen verrekenbaar. Wie als particulier in een startende onderneming investeert, betaalt bovendien de eerste drie jaar geen belasting op rendement. De VVD kiest hiermee voor uitbreiding van de ‘tante-agaathregeling’, waarmee de procedure voor het starten van een onderneming wordt vereenvoudigd. Als een (startende) ondernemer een vergunning aanvraagt en de vergunningverlener reageert te traag, moet de vergunning automatisch worden verstrekt.

  door VVD2010
 • Versnellen en versimpelen vergunningsprocedures

  ?

  Versnellen en versimpelen vergunningsprocedures

  door PVV2010
 • Minder armoede

  ?

  Nog steeds leeft 7% van de Nederlanders onder de armoedegrens. De afgelopen jaren is dat percentage licht gedaald en dat willen we verder omlaag brengen. Gelukkig bestaat er inmiddels veel beleid waarmee minima enkele duizenden euro’s per jaar extra kunnen besparen. Helaas weten veel van hen de weg niet te vinden naar de juiste loketten. Daarmee komt veel hulp dus niet aan. Lijst 17 vindt dit vreselijk en wil dat er alles aan gedaan wordt om dit geld op de juiste plek te krijgen.

  door Lijst172010
 • Overheid geen overhead

  ?

  Het CDA wenst een overheid die de komende decennia slagvaardiger in zal gaan: overheid, geen overhead. Daarbij heeft het ontmantelen van bureaucratie prioriteit, waarbij ook het kritisch beoordelen van het functioneren van bestuurslagen ten opzichte van elkaar aan de orde komt. Ook is een heroverweging van het profijtbeginsel op zijn plaats voor die voorzieningen die buiten de eerste levensbehoeften vallen.

  door CDA2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen