stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Duurzaam ondernemen stimuleren

    ?

    Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker aspect in de politiek en samenleving. Toch wordt er bij bedrijven en ondernemingen nog lang niet altijd een duurzaam beleid gevoerd. Dit zou je met kleine aanpassingen echter wel kunnen doen. Duurzaam ondernemen staat voor People Planet Profit. Als er bij dit concept extra wordt gekeken naar 'Planet' zouden bedrijven onder duidelijke voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. De kernpunten van duurzaam ondernemen zijn een goed vervoersmanagement. Een duidelijke bestemming of recycling voor afval. Een duurzaam huishoudelijk beleid (bijvoorbeeld stand-by-modus op computers). Als bedrijven denken in aanmerking te komen zullen ze een rapport met onder andere deze gegevens daarin opgenomen op moeten sturen naar het ministerie. Deze zal het in behandeling moeten nemen en kijken of het aan de vooraf opgestelde richtlijnen voldoet. Er wordt vervolgens wel of geen subsidie uitgekeerd. Bedrijven met subsidie zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen