stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • AOW-leeftijd in 12 jaar naar 67

    ?

    D66 wil de AOW­ leeftijd versneld (met 2 maanden per jaar) verhogen naar 67 jaar en in de verdere toekomst koppelen aan de stijging van de levensverwachting, met gelijktijdig aanpassing van de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen. We worden steeds ouder, en dus is het logisch dat mensen langer doorwerken. Bovendien worden de lasten op deze manier meer evenredig over de generaties verdeeld. Het is voor D66 essentieel dat de verhoging van de AOW­leeftijd gepaard gaat met de broodnodige modernisering van de arbeidsmarkt voor ouderen. Vanzelfsprekend hebben we daarbij extra aandacht voor de 50­plusser.

    door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen