stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen ‘klimaatbeleid’

  ?

  geen ‘klimaatbeleid’

  door PVV2010
 • Vergroenen belastingstelsel

  ?

  D66 is voorstander van het verder vergroenen van het belastingstelsel. Door de BTW op de consumptie van niet­-biologisch vlees (de kiloknallertax) en de energiebelasting te verhogen, wordt duurzaam gedrag beloond en milieuvervuilend gedrag bestraft. Daarnaast wil D66 ook een stap zetten in het in rekening brengen van de ‘echte’ kosten voor milieuvervuilend gedrag bij de producenten. Daarom wil D66 bestaande vrijstellingen voor energieheffingen voor de landbouwsector en lagere accijns op ‘rode diesel’ afschaffen.

  door D662010
 • Alleen duurzame energie stimuleren

  ?

  Volgens een rapport van onderzoeksbureau Ecofys en CE Delft stimuleert de Nederlandse overheid het gebruik van fossiele energie met 5,8 miljard euro per jaar met ruim 50 regelingen. Duurzame energie wordt met maar 1,5 miljard euro per jaar gestimuleerd. Het spreekt voor zicht dat die 50 regelingen dienen te verdwijnen of aangepast zodat ze niet het gebruik van fossiele energie, maar die van duurzame energie stimuleren.

  door rrustema
 • Plastic afval aan huis op laten halen

  ?

  De overheid is de campagne 'plastic heroes' gestart. De campagne is bedoelt om iedereen plastic afval te laten scheiden voor recycling. Dit is een goede actie want hoewel plastic afval moeilijk is af te breken is het makkelijk te recyclen. In veel gemeentes moeten mensen zelf naar een centraal ophaalpunt om hun plastic in te leveren. Dit gebeurt in de praktijk veel te weinig en er gaat veel plastic verloren. Er zijn echter gemeentes die de mensen zelf plastic zakken geeft om het plastic te verzamelen en die dan vervolgens ook nog zelf ophaalt. Dit isv eel effectiever, de vrachtwagens rijden niet meer voor halfvolla bakken en als de gemeente al zoveel moeite doet om het op te halen zijn mensen sneller bereid het afval goed te scheiden. Mijn voorstel is om alle gemeentes te verplichten op deze manier plastic in te zamelen. Als laatste alternatief zijn er ook gemeentes die een aparte container voor de mensen thuis. Het plastic scheiden moet dan net zo makkelijk zijn als het gewone afval van het biologische afval. Deze optie is echter duur en het kan op weerstand stuiten van mensen die niet zitten te wachten op nog een bak in de achtertuin. Het ophalen van de 'hero bag' is dus de beste oplossing.

  door studentFPS2010
 • Natuur en duurzaamheid in het onderwijs

  ?

  D66 wil kinderen al op jonge leeftijd bewust leren omgaan met natuur en duurzaamheid. Daartoe wil D66 de kerndoelen in het basisonderwijs moderniseren, waardoor elke school natuur- en milieueducatie geeft. De relatie met voedselproductie in de landbouw ziet D66 daarbij als een wezenlijk element.

  door D662010
 • Green New Deal

  ?

  We stellen een omvattende strategie voor de energie-, klimaat- en kredietcrisis voor. Milieuvriendelijke initiatieven worden gestimuleerd om economisch herstel te bevorderen. Er wordt sterk geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen, waardoor meer banen ontstaan en de werkloosheid afneemt. Nederland wordt zo veel mogelijk zelfvoorzienend en verkrijgt daardoor een voordelige concurrentiepositie op de internationele markt. De huidige industrie gaat over in een koolstofarme economie en er komt een heffing op energie en grondstoffen. Het beleid en de nieuwe financieringsmethoden zorgen ervoor dat het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk wordt teruggedrongen. Dit vermindert klimaatverandering en creëert de mogelijkheid om energietekorten veroorzaakt door Peak Oil aan te kunnen. Het is een groene hervorming van de huidige economie.

  door studentFPS2010
 • Terugdringen dierproeven

  ?

  Dierproeven moeten verder worden beperkt en moet er meer toezicht op proeven met dieren worden gehouden. We zijn blij met de vorderingen van de laatste jaren en we hebben gezien dat de lijn die bijvoorbeeld de Dierenbescherming inzet met het voeren van de dialoog en het uitreiken van prijzen (LEF in het Lab-prijs) voor het terugdringen van dierproeven een constructieve lijn is die tot veel resultaat leidt.

  door Lijst172010
 • Westerschelde: geen nieuwe verdiepingen meer

  ?

  Westerschelde: geen nieuwe verdiepingen meer

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen