stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Gegaste containers aanpakken

    ?

    In de Rotterdamse haven komen veel containerschapen binnen vanuit andere landen. Deze schepen bevatten in veel gevallen giftige gassen die worden gebruikt om ongedierte tegen te gaan. Deze gassen zijn schadelijk voor de mens maar ook voor het milieu. De huidige wetten en regels die gemaakt zijn om de schade aan mens en milieu te verkleinen/voorkomen vinden wij onvoldoende. Controleurs van deze containers houden zich vaak niet aan de normen die in de huidige wetten zijn voorgesteld en er ontbreken op de meeste containers met deze gevaarlijke gassen een waarschuwingssticker. De regels moeten worden aangescherpt en er moeten nieuwe regels bijkomen omtrent het voorkomen van iedere schade aan mens en milieu. - Er moet strenger gecontroleerd worden en vaker - Containers met deze stoffen moeten een boete krijgen als er meerdere boetes aan éénzelfde bedrijf worden uitgeschreven moegen deze schepen niet meer in de haven van Rotterdam komen (boycot) - Internationale regels maken die in alle landen op de wereld het gebruik van deze giftige stoffen verbiedt - Goedkopere en milieuvriendelijkere bestrijdingsmiddelen op de markt brengen. Wij hopen dat met het aanscherpen van deze regels minder incidenten zullen plaatsvinden omtrent het gebruik van giftige gassen.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen