stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Geen verplichte reductie CO2-uitstoot ontwikkelingslanden

    ?

    Hoewel klimaatverandering is veroorzaakt door de economische groei van de geïndustraliseerde landen, worden ontwikkelingslanden mede-verantwoordelijk geacht om bij te dragen aan de oplossing. De geïndustrialiseerde landen willen een systeem om hun CO2-uitstoot af te kopen door het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden zouden 'koolstofmarkt'-geld krijgen als ze hun natuurgebieden intact laten en hun bossen duurzaam gebruiken. Dit betekent voor ontwikkelingslanden een oneerlijke belemmering van hun mogelijkheden van economische groei, terwijl rijke landen op dezelfde onduurzame manier verder kunnen groeien. Een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn het hier niet mee eens. Zij moeten zelf kunnen bepalen hoe ze hun landen willen ontwikkelen. Doordoor wordt er geëist dat de veroorzakers van de klimaatverandering hun klimaat schuld afbetalen aan ontwikkelingslanden, zodat ze effectieve adaptatiemaatregelen kunnen nemen en armoede kunnen bestrijden. Daarom is het van belang in de VN klimaatverdragen tot een standpunt te komen, waarbij de rijke landen overeenkomen onder welke condities zij hun klimaatschuld aan de ontwikkelingslanden kunnen overmaken.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen