stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Terugdringen dierproeven

    ?

    Dierproeven moeten verder worden beperkt en moet er meer toezicht op proeven met dieren worden gehouden. We zijn blij met de vorderingen van de laatste jaren en we hebben gezien dat de lijn die bijvoorbeeld de Dierenbescherming inzet met het voeren van de dialoog en het uitreiken van prijzen (LEF in het Lab-prijs) voor het terugdringen van dierproeven een constructieve lijn is die tot veel resultaat leidt.

    door Lijst172010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen