stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Internationaal protocol milieurampen

    ?

    In het kader van een schoner en eerlijker milieu moet er een internationaal protocol komen over hoe om te gaan met grootschalige milieurampen. De laatste decennia hebben zich verschillende rampen voorgedaan, die vaak klein, op één specifieke plek gebeurde. De verantwoordelijkheid ligt bij het land waar de ramp zich voltrekt. Het milieu en de natuur hebben aan die verantwoordelijkheid geen boodschap aangezien een rivier (zie de Donau) zich niet tot één lokale plek beperkt, waardoor de milieuramp zich als een olievlek over verschillende landen uitspreidt. Zie voorgaande rampen; Chernobyl, de olievlek voor de Amerikaanse kust en nu de milieuramp in Hongarije. Hiervoor zijn EU-afspraken niet voldoende, aangezien de Donaou ook door ex-Joegoslavië loopt en die landen zijn geen lid van de EU. Een olievlek kan zich uitspreiden tot een grote vlek en de wind houdt al helemaal geen rekening met grenzen. Wie is waar aansprakelijk? En hoe kan zo snel en direct mogelijk gehandeld worden, volgens een internationaal protocol om de schade zoveel mogelijk te beperken.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen