stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Green New Deal

    ?

    We stellen een omvattende strategie voor de energie-, klimaat- en kredietcrisis voor. Milieuvriendelijke initiatieven worden gestimuleerd om economisch herstel te bevorderen. Er wordt sterk geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen, waardoor meer banen ontstaan en de werkloosheid afneemt. Nederland wordt zo veel mogelijk zelfvoorzienend en verkrijgt daardoor een voordelige concurrentiepositie op de internationele markt. De huidige industrie gaat over in een koolstofarme economie en er komt een heffing op energie en grondstoffen. Het beleid en de nieuwe financieringsmethoden zorgen ervoor dat het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk wordt teruggedrongen. Dit vermindert klimaatverandering en creëert de mogelijkheid om energietekorten veroorzaakt door Peak Oil aan te kunnen. Het is een groene hervorming van de huidige economie.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen