stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Trendmatig begrotingsbeleid

    ?

    D66 is voorstander van het handhaven van het trendmatige begrotingsbe­leid: er is een vast plafond voor de overheidsuitgaven en de overheidsinkomsten ademen mee met de conjunctuur. Hierdoor heeft de overheid een stabilise­rende werking op de economie.

    door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen