stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Nooit meer een vliegtax

  ?

  Nooit meer een vliegtax

  door PVV2010
 • Beter onderhoud wegen

  ?

  Beter onderhoud wegen

  door PVV2010
 • Veilige taxi's

  ?

  Taxi’s veiliger, geen criminele vrije rijders, eerlijke prijzen; nette chauffeurs

  door PVV2010
 • Investeren in infrastructuur

  ?

  Het CDA durft onder ogen te zien dat mede dankzij globalisering wij onze welvaart grotendeels in het buitenland verdienen. Dat neemt niet weg dat de globalisering de welhaast vanzelfsprekende positie van Nederland als succesvol distributie- en handelsland onder druk zet. Als wij bedrijvigheid en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid optimaal willen behouden, mag Nederland niet aan economische slagkracht inboeten. Om dat tegen te gaan blijft het CDA investeren in de infrastructuur. Daartoe behoren ook maatregelen om het wegennet bruikbaar te houden en verder te verbeteren.

  door CDA2010
 • Snelwegen omtoveren in groene snelwegen

  ?

  Op een groene snelweg zijn er laadstations voor elektrische voertuigen aanwezig en pompen met biobrandstoffen voor de verbrandingsmotoren. Daarnaast worden de snelwegen niet constant verlicht, maar de verlichting wordt afgesteld op de verkeersintensiteit. Geen verkeer = geen licht. Bovendien zullen zonnecellen op de verlichting voor de energievoorziening zorgen. Tot slot zal een vervuilende weggebruiker een heffing moeten betalen om gebruik te mogen maken van deze weg.

  door studentFPS2010
 • Groei Schiphol stimuleren

  ?

  Schiphol: stimuleren van de groei door vermindering van de regelgeving (milieumaatregelen, geluidsnormen)

  door PVV2010
 • 80-kilometerzones afschaffen

  ?

  80-kilometerzones afschaffen

  door PVV2010
 • Flexibel werken

  ?

  Lijst 17 realiseert zich dat de manier waarop we naar werken kijken hard aan het veranderen is. Flexibele werktijden en thuiswerken willen we zo veel mogelijk bevorderen, ook omdat het files terugdringt. Hetzelfde geldt voor het bemoedigen om meer in de buurt van je baan te gaan wonen.

  door Lijst172010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen