stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Sanering veehouderijen en koesteren natuur

    ?

    Het Reconstructiebeleid, dat tot doel had om veehouderijen te verplaatsen, wordt omgezet in een saneringsbeleid. De gelden die hiervoor zijn gereserveerd, worden ingezet voor een sanering. De resterende natuur en open ruimte worden gekoesterd en niet verder aangetast; er geldt een zeer strikt ‘nee, tenzij’-principe.

    door PartijvoordeDieren2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen