stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Overheid huurt minder externen

  ?

  Het aantal externe medewerkers van de overheid wordt drastisch verminderd.

  door SP2010
 • Strippenkaart voor topambtenaren die auto met chauffeur gebruiken

  ?

  Naar verluid zouden er 247 topambtenaren zijn met een dienstauto met chauffeur. Als het zo is dat er sprake is van persoonlijke chauffeurs met eigen auto dan moet de vanzelfsprekendheid eruit. Geef elk ministerie een 'strippenkaart' met ritjes die afgestempeld worden door chauffeurs van de rijksoverheid of zelfs taxibedrijven. Lagere ambtenaren kunnen dit tegoed ook gebruiken voor taxiritjes als hogere ambtenaren zuinig zijn met de strippenkaart.

  door rrustema
 • Financiële duurzaamheid

  ?

  We hebben oog voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten over generaties. Nu ingrijpen, betekent dat we jongeren en toekomstige generaties niet opzadelen met onbetaalde rekeningen. D66 wil daarom binnen twee kabinetsperi­odes weer solide overheidsfinanciën hebben. Uitgangs­punt is dat de overheidsfinanciën in 2020 weer gezond zijn. Daarbij moet het zwaartepunt van de verbetering liggen op de eerste jaren: de begroting in 2015 weer richting evenwicht zijn gebracht, ook met het oog op de afspraken die Nederland in Europa heeft gemaakt (stabiliteits­ en groeipact). Voor de jaren na 2015 moet, met het oog op de kosten van de vergrijzing, verder worden gegaan met het gezond maken van de overheidsfinanciën zodat richting 2020 een overschot kan worden gerealiseerd.

  door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen