stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Huwelijk als samenlevingsvorm

  ?

  De publieke erkenning van niet-huwelijkse samenlevingsvormen en de gelijkschakeling van deze samenlevingsvormen met het huwelijk dient te verdwijnen.

  door SGP2010
 • Preventie van echtscheidingen

  ?

  Inspanningen voor het in stand houden van huwelijken moeten krachtig ondersteund worden. De beschikbaarheid van programma’s voor vroegtijdige hulp en begeleiding moet vergroot worden.

  door SGP2010
 • Verplicht bemiddeling bij echtscheiding

  ?

  Bij echtscheiding dient bemiddeling verplicht te worden, zeker wanneer de ouders kinderen jonger dan 18 jaar hebben, teneinde de schade voor kinderen te beperken.

  door SGP2010
 • Leefvorm-neutrale successiewet

  ?

  D66 wil de successiewet zo veranderen dat iedereen iemand kan aanwijzen om tegen het partnertarief te erven. De overheid is niet in de positie om te oordelen over de relaties tussen mensen, of ze nu wel of niet getrouwd zijn of samenwonen is niet van belang.

  door D662010
 • Taalvaardige kinderopvang

  ?

  Medewerkers in de kinderopvang dienen bekwaam en vaardig te zijn. Voldoende taalvaardigheid is een absolute voorwaarde en moet worden aangetoond.

  door SGP2010
 • Minister Jeugd en Gezin is nodig

  ?

  Om aan het belang van gezin en jeugd uitdrukking te blijven geven, is een minister van Gezin en Jeugd opnieuw nodig. Deze minister is ook verantwoordelijk voor onderwerpen als peuterspeelzalen en kinderopvang.

  door SGP2010
 • Geen centra Jeugd en Gezin

  ?

  Geen centra Jeugd en Gezin, dat is een extra en overbodige laag

  door PVV2010
 • Kinderopvang zelf betalen

  ?

  Ouders betalen zelf de kosten van kinderopvang, behalve wanneer sprake is van medische of sociale noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen