stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Hoge prioriteit, lagere tarieven, hogere frequentie en betere beschikbaarheid voor het openbaar vervoer

  ?

  Het openbaar vervoer moet hoge prioriteit krijgen. De tarieven dienen aanzienlijk verlaagd te worden en de frequentie en beschikbaarheid moeten worden verhoogd.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Natuur-, milieu-, en OV-compensatie in de regio bij aanleg en verbreding snelwegen

  ?

  Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden niet meer aangelegd en verbreed zonder natuur- en milieucompensatie in de eigen regio. Knelpunten in het wegennet dienen in principe opgelost te worden via compenserende maatregelen in de OV-infrastructuur.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Belastingpbrengsten uit autogebruik voor openbaar vervoer

  ?

  Inkomsten uit fiscale maatregelen die als doel hebben het autogebruik terug te dringen, komen ten goede aan de verbetering van openbaar vervoer.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Meer vervoer in de avond en nacht

  ?

  Overdag zijn de verbindingen redelijk goed, maar ’s avonds en ’s nachts zijn veel steden en wijken slecht bereikbaar. Veel jongeren hebben daardoor moeite om thuis te komen. Er moeten daarom meer nachtbussen en –treinen komen. Speerpunt: Lijst 17 wil meer openbaar vervoer in de avond en nacht.

  door Lijst172010
 • OV-jaarkaart voor alle studenten

  ?

  OV-jaarkaart voor alle studenten, van MBO tot WO, zelfs als je nog geen 18 bent. Nog steeds moeten veel studenten moeten een heel stuk reizen voor hun opleiding. Zonder OV zijn ze daar gemiddeld € 1700 per jaar aan kwijt. Wij willen de OV-regeling voor studenten behouden, maar vinden dat deze ook moet gelden voor jongeren onder de 18. Dit kost ongeveer € 120 miljoen. Zonder deze regeling kunen veel jongeren het zich niet permitteren om te studeren. Daarnaast is studeren meer dan alleen naar college gaan. Een OV-kaart maakt studenten mobiel en geeft ze de kans ook buiten de woon - of studieplek dingen te ondernemen die goed zijn voor de ontwikkeling.

  door Lijst172010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen