stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Overheid beantwoordt petities openbaar

    ?

    In Artikel 5 van de Grondwet staat dat elke burger het recht heeft om een schriftelijk verzoek bij het bevoegd gezag in te dienen, het 'petitierecht'. Er volgt meestal wel een antwoord, maar dat is alleen openbaar als de petitionaris zich daarvoor inzet (document overtypen, scannen of het digitale origineel opvragen en dat weer ergens uploaden). In de praktijk is die petitionaris al bezig met de volgende zet of laat het erbij zitten. Het is een taak voor de overheid om petities die afkomstig zijn van een groep burgers ook in het openbaar te antwoorden zodat alle ondertekenaars dat antwoord kunnen lezen. Het is een kleine moeite, want het antwoord bestaat al als brief naar de petitionaris. De uitvoerend ambtenaar moet alleen de instructie krijgen het ook te publiceren. Een extra muisklik. Stem hier niet alleen voor, maar teken ook de petitie hierover, zie link.

    door rrustema

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen