stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Lokale softdrugscoöperaties legaliseren

    ?

    Het 'probleem aan de achterdeur' bij het leveren van softdrugs aan coffeeshops zal altijd blijven bestaan. Internationale verdragen maken het onmogelijk om de handel in drugs te legaliseren. Criminelen dwingen mensen met schulden tot het onderdak bieden aan wietplantages. De productie voor eigen gebruik is al legaal en iets voor volwassenen. In toerbeurt zouden ze naar een kas of laboratorium kunnen gaan om aan de plantjes of paddestoelen te werken of een bewakingsdienst te draaien. Heel groot kan het niet worden omdat men elkaar dan niet meer vertrouwt of kan controleren. Er is sociale controle binnen de coöperatie op participatie en consumptie. Toezicht door de overheid is goed mogelijk. Hulpverleners kunnen periodiek langsfietsen. De lokatie en een contactpersoon worden geregistreerd, de bezoekers blijven anoniem. Informatie over de productie en consumptie kan in alle openheid uitgewisseld worden. De consumptie vindt voornamelijk ter plekke in beslotenheid plaats. Laagdrempelige en uitnodigende coffeeshops voor toeristen en jongeren verdwijnen, zonder dat iemand zijn of haar joint wordt ontzegd. Problematische verslaafden worden doorverwezen naar hulpverlening en justitie na interne conflicten binnen het collectief. Delen met vrienden en kennissen mag. Maar verkopen niet en zo blijft het kleinschalig. Alle vrij beschikbare informatie over drugs moet beginners blijven ontmoedigen. De consumptie verandert weinig, maar de criminele handel verliest consumenten. Coffeeshops hoeven niet van de ene op de andere dag te worden gesloten, maar in combinatie met een wegblijvende clientèle kan de toegestane dagvoorraad en de bevoorrading streng gecontroleerd worden. Coffeeshops met een lage omzet kunnen zo overleven.

    door rrustema

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen