stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Versoberen geestelijke gezondheidszorg

  ?

  Versoberen geestelijke gezondheidszorg

  door PVV2010
 • Programma’s tegen ondervoeding, uitdroging en doorligwonden in alle zorginstellingen

  ?

  Programma’s tegen ondervoeding, uitdroging en doorligwonden in alle zorginstellingen

  door PVV2010
 • Onderzoek naar situatie in de zorg

  ?

  Op dit moment zien we in de gezondheidszorg wat er gebeurt als we niet meer fatsoenlijk voor onze ouderen kunnen zorgen. Bedden worden niet voldoende verschoond, ze kunnen zelden naar buiten, mogen bijna nooit douchen, etc. Het behoeft weinig voorstellingsvermogen om de catastrofale gevolgen te zien als er nog minder geld beschikbaar is voor de ouderenzorg. Aan de ene kant moet de zorg voor ouderen direct verbeterd worden. Dat kost geld. Aan de andere kant zijn er ook plaatsen in de zorg waar bezuinigd kan worden. We willen voorkomen dat we aan symptoombestrijding gaan doen en we willen problemen in de kern aanpakken. Voor een totaaloplossing is echter een goed onderzoek nodig dat de kernproblemen van het huidige zorgsysteem blootlegt en zo’n onderzoek is er nog niet. Een van de eerste dingen die we gaan doen als we in de Tweede Kamer komen is het initiëren van een dergelijk onderzoek.

  door Lijst172010
 • Geen Ritalin voor alle drukke kinderen

  ?

  Tot slot willen we voorkomen dat ieder druk kind direct Ritalin voorgeschreven krijgt. Veel kinderen verliezen hier een groot deel van hun identiteit door, terwijl de oorzaak niet medisch is.

  door Lijst172010
 • Medische patenten kosten levens en maken de zorg onbetaalbaar en worden afgeschaft.

  ?

  Patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden veroorzaken monopolies en daardoor inefficiënte marktwerking. Daardoor is de prijs per pil of behandeling een veelvoud van de kosten ervan en kan de maatschappij het onderzoek naar medische technieken en medicijnen niet sturen. De Piratenpartij schaft patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden met voorrang af. Zo wordt het mogelijk publieke middelen te besparen en toch meer geld in te zetten voor door het publiek gewenste medische research.

  door Piratenpartij2010
 • Kinderopvang

  ?

  Kinderopvang is een basisvoorziening en moet dus ook toegankelijk zijn voor de lage inkomens. Het is aan ouders zelf om te kiezen welke vorm van kinderopvang zij voor hun kinderen wensen: een crèche, een gediplomeerde gastouder of een bekende. Als ouders kiezen voor een bekende of gastouder, dan gaan wij er van uit dat zij zich vergewist hebben van de kwaliteit van de opvang. En dus willen wij af van de verplichte inschrijving bij een gastouderbemiddelingsbureau. Ouders hebben recht op kinderopvang voor de uren die zij werken: de uren van de minst werkende ouder plus eventueel wat reistijd.

  door GroenLinks2010
 • Zorgbobo’s financieel verantwoordelijk

  ?

  Zorgbobo’s financieel verantwoordelijk stellen voor misstanden en einde gouden handdrukken

  door PVV2010
 • Arbeid en zorg

  ?

  Veel mensen combineren werk en zorgtaken, bijvoorbeeld voor jongere kinderen. Het combineren van arbeid en zorg is in de praktijk nog niet goed geregeld. GroenLinks wil een flexibele arbeidsmarkt waarin werk en zorg makkelijker te combineren zijn. GroenLinks wil toe naar een moderne arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar vrouwen én mannen de zorg voor kinderen en andere dierbaren kunnen combineren met een carrière waarin zij hun ambities kunnen waarmaken. GroenLinks wil af van de aanwezigheidscultuur en vaste werktijden en toe naar een carrière die meebeweegt met de levensloop van mensen. GroenLinks wil een kraamverlof van twee weken, een beter betaald ouderschapsverlof, en een langer zwangerschaps- en bevallingsverlof. Er komt een recht op thuiswerken voor 25% van de arbeidsweek als het werk dat toelaat. En ook mantelzorgers die niet voor familielieden zorgen maar bijvoorbeeld voor vrienden krijgen recht op zorgverlof. GroenLinks vindt het onvoorstelbaar dat in Nederland niet lukt, wat in bijna alle andere landen wel lukt, namelijk sluitende opvang voor schoolgaande kinderen. De wachtlijsten in Nederland zijn lang. Scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten wijzen allemaal naar elkaar in het oplossen ervan. De wachtlijsten moeten snel weg. Tegelijk wil GroenLinks dat de opvang op school plaats vindt. Nu besteedt 95% van de scholen de opvang uit. Waardoor er nog steeds met kinderen wordt gesleept. GroenLinks wil dat alle basisscholen brede scholen zijn waar er ruimte is voor sporten, kunst en drama na school. Met een huiskamer voor de leerlingen die willen chillen en een kantine voor de warme lunch. Uiteraard wordt de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang verzorgd door deskundige pedagogische medewerkers.

  door GroenLinks2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen